אור החיים הקדוש (התקבלה בתאריך 17/11/2005)
שלום כבוד הרב!
האם תוכל לסכם לי בבקשה ולהסביר לי את דברי אור החיים הקדוש בהקדמתו לפ' אחרי מות-
"ואודיע למתבונן בפנימיות השכלת המושכל שהשכלת ההשכל תשכיל ההשכלות ובהשכל בהשכלתו ישכיל שמושכל משולל ההשכל וכשישכיל בהערת עצמו ולא עצמו ישכיל שהמושכל מושכל ממושכל בלתי מושכל מהשכל והשכילו למשכילים ביחוד השכלתו בסוד נשמה לנשמתו"

אודה לך מאוד! חזק ואמץ.
תשובת הרב
שלום כבוד הרב!
האם תוכל לסכם לי בבקשה ולהסביר לי את דברי אור החיים הקדוש בהקדמתו לפ' אחרי מות-

'ואודיע למתבונן בפנימיות השכלת המושכל" - ועתה אבאר את משמעות הפילוסופיה ואת היחס אליה.
"שהשכלת ההשכל תשכיל ההשכלות" – שאכן לימוד הפילוסופיה ועיסוק בחכמה מביאים לידי ידיעת החוכמות.
"ובהשכל בהשכלתו ישכיל שמושכל משולל ההשכל" וככל שילמד יותר יוודע שידיעה משמעה הידיעה שאין אנו יודעים, שהרי אין ביד הפילוסופיה להעניק לה ידיעות מהותיות.
"וכשישכיל בהערת עצמו ולא עצמו ישכיל שהמושכל מושכל ממושכל בלתי מושכל מהשכל" – וכיעסוק בניסיון לעמוד על עצמיותו של הקב"ה והאם הוא עצמיות או לא הוא יגלה כי אין יכולת לשכל לתפוס את המושג האלוקי, אלא שהאלוקים הוא מושג בלתי מושכל.
"והשכילו למשכילים ביחוד השכלתו בסוד נשמה לנשמתו" – ורק חכמי תורת הקבלה המשכילים הם היכולים להגיע לייחוד ד' בסוד הנשמה.

כל טוב
מקורות לתשובה
תשובה מאת הרב יובל שרלו