כיתוב בסידורים לע"נ (התקבלה בתאריך 11/12/2004)
לפני למעלה מחודשיים נפטר דודי היקר
אבי ואחיו רוצים לתרום סידורים לבית כנסת
וביקשו ממני לחשוב על קטע קצר להדפיס על כריכת הסידורים מבפנים משהו אולי מעניינו של המוות או אולי של החיים
אולי אפילו כמה פסוקים בעניין זה
אשמח אם הרב יענה במהרה

בברכה
שלומי אנקונינה
תשובת הרב
שלום לשלומי היקר !

ראשית , כבודו ימסור תנחומים לאביך ולכלל המשפחה,בנחמות ציון וירושלים ינוחמו .
שנית בענין הסידורים, אפשר לכתוב פסוקים הרבה מעניני התפילה כמו "הקשיבה לקול שוועי מלכי וא-לקי כי אליך אתפלל"
"שיויתי ה' לנגדי תמיד"
"ירושלים - בית המקדש - קודש הקודשים " - כך כתב הבן איש חי שיש לרשום על דפי הסידור כדי שיכוון כנגד ירושלים .
על שלושה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים
איזוהי עבודה שבלב ? זו תפילה .
שערי דמעה לא ננעלו.
"ואני תפילתי לך ה' עת רצון "
"תפילת ישרים רצונו "
התפילה - היא פרי היום , כלשון רבינו יהודה הלוי בכוזרי .
הנני מקווה שמשהו ימצא חן בעיניך לשאלתך
כל טוב .
מקורות לתשובה
תשובה מאת הרב יוסף אלנקווה
רשימת התגובות  
סדור מפורש - דורון רונן, 13/12/2004 doronronen@yahoo.com
מומלץ לרכוש סדורים עם פרושים כי זהו זכוי הרבים האמיתי, כיון שרבים מאד ובנהם תלמידי חכמים חושבים בטעות שהם יודעים את פרוש התפלה, אך אינם יודעים אפלו מקצתה. לדוגמא ``תבט עיני בשורי`` שמעטים יודעים שפרושו `אויבים`. וכן מעטים יודעים את פרוש ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ומה הקשר (לפי הפשט) לקריאת שמע, וכן מדוע אומרים אחרי העמידה קדושה דסידרא ועוד ועוד.
כל זה ועוד ניתן למצוא בסידורים המפורשים. מומלץ הסדור כוונת הלב. אך הוא ניתן להשגה רק בנוסח ספרדי.
כל האמור לעיל אמור שבעתיים לגבי תהילים.
יהי רצון שתנוחמו מן השמים ולא תדעו עוד צער.

תודה
רק נא לא להשתמש בשם רבים במה שלא ברור