בעניין הרבדים של פרופ' הימן (התקבלה בתאריך 22/01/2003)
מתחילים להתפרסם דברים שונים שרבנים גדולים יוצאים כנגד השיטה, ומתבטאים בחריפות רבה מאד. (הרב מרדכי אליהו, הרב אברהם שפירא,הרב צבי טאו, הרב צבי קוסטינר, הרב שבתי סבתו, הרב משה בלייכר, הרב שלמה אבינר) נטען גם שמי שמפיץ את השיטה הלימודית מסתיר את תכניה האקדמיים מעיני הלומדים, ובכך משיג קהל יעד גדול מאד על חשבון חוסר ידע (נטען גם שמכתבי ברכה שניתנו בעבר לשיטה, הושגו בכך שהדברים לא הוצגו במלואם)
התפרסם גם שרב אברום שפירא אמר שמי שלמד בשיטה הזו לא יוכל ללמד בעם ישראל תורה אפילו אם יעשה תשובה, והוא ביקש לפרסם את הדברים כדי שמי שעדיין לא נכווה בדבר, שיזהר.
אבקש להבין באופן יסודי מה דעת הרבנים בנושא (בעיקר הרב יובל שרלו), האם אמת בדברים ומה עכשיו צריך להיות לדעתכם היחס לשיטה?
האם ניתן לחשוב שכל אותם רבנים גדולים טועים? !
האם הרב שרלו חוזר בו בעקבות הדברים שמתפרסמים?
ואם הרב שרלו לא חוזר בו, אבקש להבין מדוע?
(כיון שבאתר צריך לבחור מומחה אחד בחרתי את הרב שרלו, אך אבקש לדעת את דעת כלל הרבנים- תודה)
תשובת הרב
שלום וברכה
אינני יכול לדבר בשם הרבנים. כמו גם, אני לא שמעתי לצערי לא את הרב אליהו ולא את הרב שפירא, לא את הרב טאו ולא את הרב קוסטינר, לא את הרב שבתאי סבתו ולא את הרב בלייכר ולא את הרב אבינר. אני רק מכיר היטב את הרב פרופ' היימאן ואת שיטת הלימוד שלו, ועל כן אכתוב את שאני מבין. יש לדעת כי בדיני נפשות מתחילין מן הקטן, לאמור: כיוון שמדובר בדבר מה שהוא דיני נפשות (גם של הרב היימאן עצמו, וגם דברי תורה שהן דיני נפשות כמשל השועל והדגים שבים) אין לקטן כמוני אלא החובה לומר את אשר הוא מבין כיוון שבו פותחין, ולאחר מכן השאלה תישאל לגדולים ממני וכך יוכרע. כיוון שאני הקטן שבכולם מורא השאלה והתשובה הוא מורא שמיים, ולא כל דבר אחר.
שיטת הלימוד הזה היא קודש בראש ובראשונה בשל היותה אמת. דף הגמרא נוצר רבדים רבדים. הוא מכיל בתוכו רובד תנאי קדום, ולאחר מכן רובד תנאי מאוחר יותר, וברייתות, ולאחר מכן סוגיות אמוראיות ולאחר מכן סבוראיות ושקלא וטריא וכן הלאה. על כן, לא ניתן לומר ולו דבר אחד נגד שיטה זו כי היא פשוט האמת הפשוטה של יצירת דף הגמרא. אין מי מהראשונים שלא כתב כך, ומאות פעמים כתבו הראשונים: וזו היא מהסוגיות המתחלפות, וזו סוגיה שאינה במקומה, ויש לפסוק הלכה כך כיוון שדברים אלה לא נאמרו אלא לישוב בעלמא וכן הלאה. איני מבין כיצד ניתן לצאת נגד האמת של יצירת דף הגמרא.
אין זאת אומרת כי חייבים ללמוד כך. אני עצמי לא לומד כך, וכך לא למדתי אצל מו"ר הרב ליטנשטיין הי"ו. אולם המודעות לשיטה גורמת לי פעמים רבות להדגיש בפני התלמידים את דרך יצירת הסוגיה ואת העובדה כי מדובר בדבר מה שאינו להלכה או אינו מרכזי בשל העובדה כי הראשונים עצמם ובעיקר הפוסקים אמרו זאת פעמים אין-ספור. בכלל צריך להתרגל שיש יותר מדרך אחת ללימוד גמרא – העולם לא ניתן ללימוד הליטאי בלבד, כי אם גם לספרדי ולג'רבאי ולחסידי ולמשנת הרי"ד ועוד ועוד.
כמו בכל שיטת לימוד יש להיזהר. בשיטת הלימוד יש להיזהר מאמירה פלפול של הבל וחידושים שאינן נכונים, ומלימוד תורה המחפש את הברק ולא את האמת, וכה רבים נכשלו בה עד שניתן לצאת נגדה בחריפות. אזכיר רק את דברי הרב עובדיה הי"ו שכבר עשרות שנים טוען כלפי הישיבות האשכנזיות וכלפי כל הרבנים שצטטת לעיל בשאלה כי מדובר בביטול אחד גדול, שכן אין הם לומדים את העיקר להלכתא, "מי שלמד בשיטה הזו לא יוכל ללמד בעם ישראל תורה".
על כן, גם כאן יש להיזהר – מזלזול בדברי השקלא והטריא, ובתליית עמדות האמוראים בנסיבות היסטוריות וכדו'. כל אור מטיל צל גדול, ואם אנו נחליט כי במקום שיש בו סכנה לצל אין ללמוד תורה אנו נפסיד את עולם האורות הגדול.
סוגיה זו דומה מאוד לסוגייה המכונה בטעות "תנ"ך בגובה העיניים". גם שם נראה צל הרים כהרים, וגם שם ניהלו מלחמה על דבר שהגדירו אותו ככפירה. אסור ללמוד תנ"ך בגובה העיניים, כשם שאסור ללמוד גמרא בגובה העיניים. צריך ללמוד תנ"ך בגובה הסולם, לאמור – בגובה המתבונן על קדושי עליון מאנושיותם הראשונית ועד היותם מגיעים לשמי המרכבה האלוקית העליונה; אסור ללמוד גמרא בגובה העיניים, כי אם בגובה הסולם, לאמור – לראות את הופעת תורה שבעל פה ואת השתלשלותה לאורך הדורות, ולהבין לעומק את השילוב המופלא בין דברים שנאמרו למשה בסיני עם התחברות התורה שבעל פה לגדולי התנאים והאמוראים שהביאו ללימוד זה את קדושת נשמתם הארצית.
כל טוב
מקורות לתשובה
תשובה מאת הרב יובל שרלו
רשימת התגובות  
תגובה לדוד אלישיב - אלקנה, 23/02/2003 elkorb@hotmail.co.il
אני לא מבין איך אתה מסוגל עדיין להיות נאמן לשיטה הזאת אחרי שלא הצלחת לענות על השאלות הכ``כ ברורות של הרב אבינר.
אולי אתה זה שנאמן רק לאמת שלו???
קוטב דברי הרב אבינר בענין - בנימין, 20/02/2003
בס``ד
שמעתי את דברי הרב אבינר בענין מספר פעמים בתכנית השו``ת בליל שישי בערוץ 7.
באחד הפעמים הוא התווכח עם אחד מאנשי הימן, שהציג עצמו כמייצג השיטה. הרב אבינר שאל אותו שאלות אמוניות קשות מתוך הקלטת שיחה של הימן. תשובתו החוזרת ונשנית היתה: הדברים אינם נכונים, הדברים מזויפים, אף אנו איננו מסכימים לדברי כפירה כאלה !
שואל הרב: והרי כשהייתם אצלנו בישיבה, גם שם אמר אחד מחבריכם אותם דברים ! עונה לו האיש: אינני מסכים גם עם דבריו. הרב: והרי הוא אחד מנציגיכם.
על כך לא היתה לו תשובה.
אח``כ שאל הרב אבינר: והרי יש לי קלטת, ובה נשמעים דברים זהים בקולו של הימן. תשובה: לא שמעתי את הקלטת... :-)
לבסוף לרב אבינר נמאס, והוא שלח אותו לעשות ``שיעורי בית``, ולפחות לשמוע את הקלטת, ולחזור אחרי שבוע.
האיש נעלם ולא חזר יותר.
בשבוע שעבר (ליל שישי, פרשת תצווה) סיכם הרב אבינר את הדברים, ואמר ששיטתם פסולה מכל וכל, והוא איננו מקבל את הדברים.
במקרה זה, אין לאנשי הימן שום תירוצים (שלא מדברים אתם, ולא שומעים את מה שיש להם לומר וכו` וכו`):
זכרו שהמדובר הוא ברב חשוב, שישב אתם שעות רבות, ושמע היטב את כל מה שהיה להם לומר, ורק אז יצא עם הדברים החמורים נגדם.
אגב, אפילו הרב שרלו, שלא יוצא נגדם, רומז על הבעייתיות:
``גם כאן יש להיזהר – מזלזול בדברי השקלא והטריא, ובתליית עמדות האמוראים בנסיבות היסטוריות וכדו`.``

נברך אותם ש-ה` יאיר להם את אור האמת, ונזכה כולנו לשוב בתשובה שלימה לפניו.
נברך גם אותך בברכה בה סיימת
נצחון התורה - דורון, 09/02/2003 doron123@zahav.net.il
הכנסו לאתר ערוץ 7 לשו``ת עם הרב אבינר עש``ק תרומה ששם הוא מוכיח את השקר הנורא של שיטת הרבדים למשל (דקה 36.5) שם אומר הרב ששמע בעצמו את הד``ר הימן אומר שסתמא דגמרא אינו תורה(משפט עליו אומר הרב שהוא משפט כפירה) ומוכיח לו שהם מדברים בשפה כפולה ואומרים לכל אחד מה שהוא רוצה לשמוע בקיצור משקרים עוד בהמשך מוכיח לו הרב אבינר שהם אומרים שהגמרא זה בעצם עבודה בעניים(ציטוט)ושהלימוד היום הוא רעה חולה הכנסו ותהנו מכל רגע איך הרב אבינר גם מוכיח אותו על שיקרהם וגם מוסיף אהבת ישראל הכנסו ולא ישאר ספק בליבכם מי צודק (כדאי לשמוע את הרב אבינר מהשבועות שלפני מדבר נגד השיטה בחריפות)
הזהרו בכבוד תלמידי חכמים - ד.ב., 31/01/2003
למה צריך לערב את הרבנים.
זה אומר שהרב אומר כמוני, וזה אומר שהרב אומר כמוני. וכן הלאה.
שהרבנים יאמרו דבריהם בעצמם. וככל שירחיבו ייטב לכולם.
אני מציע שהרבנים ישבו יחדיו.
מדוע רבותינו לא יכולים לישב יחדיו?
אנא, מי שיכול להושיב את רבותינו יחדיו לדון בנושא זה ובעוד נושאים רבים. אנא.
אני מציע שנדון ב``מקור`` זה או אחר, ולא ברב זה או אחר.
ואם הרבנים לא יכולים לשבת ביחד (חבל, מדוע?)
אז אולי יהיה פורום של רבנים שידונו בנושאים שונים.
אולי רבנים שכן מוכנים לדבר זה עם זה.
אני כותב בצער רב, כי אנו עסוקים במצב של מלחמה, ואנו בני הישיבות שלמדנו יחדיו לא מסוגלים לדבר זה עם זה, לבירור הלימוד.
אני מציע לכולנו לחזור על מה שלמדנו בשיעור א` - את הקדמת הנצי``ב לספר בראשית.
בשולי הדברים - דוד אלישיב, 31/01/2003 makrabb@mail.biu.ac.il
בשולי הדברים לתגובתי הקודמת יש לציין שהרב קוסטינר קיבל לפחות 3 תגובות לתשובתו (אחת מהן שלי ארוכה ומנומקת) אך לצערי התגובות לא פורסמו עד היום הזה
בברכה דוד אלישיב
תגובה לרועי - דוד אלישיב, 30/01/2003 makrabb@mail.biu.ac.il
הרבה מחלוקות היו בעם ישראל מאז ומתמיד מימי בית שני (לפחות) עד היום. ומעולם לא אמר אדם שהויכוח מטופש גם כשרוב הרבנים חלקו על יחיד (אני מניח שלמדת כמה משניות) גם הרמב``ם הושמץ בזמנו.
יש רבנים שתומכים בשיטה כמו הרב יובל שרלו, הרב דוד סתיו, הרב ראם הכהן שדבר אישית עם הרב שפירא ועוד.
הרב קוסטינר אינו מבין את השיטה. (הוא אמר זאת בעצמו לאחד מחברי הצוות שלנו)
הרב בלייכר אינו מבין את השיטה (הוא מעולם לא דיבר אתנו). עוד יש לציין שהרב בלייכר השתמש בתעתיק משיעורו של הרב הימן בו נעשו זיופים, מחיקות והדבקות.
צר לנו שרבותינו ממרכז הרב ומהר המור (כל!!! חברי הצוות חוץ מהרב הימן למדו שם משך שנים ארוכות) שלימדונו שמע אמת ממי שאמרה מעולם לא ישבו אתנו לברור השיטה על אף שבקשנו מהם לעשות כך, אך לצערינו הם סרבו. תמה אני איך אפשר לדבר על משהו על פי שמועות וסילופים מכוונים כשאנו כאן מוכנים לשבת להסביר ולהתייעץ.
הרב אבינר לצערי מייחס לנו דברים שמעולם לא אמרנו אך כיון שדיברנו אתו אישית המחלוקת בינינו היא לשם שמים
לגבי הרב מרדכי אליהו, דברנו אתו בעבר פעמים ואז הוא הביע את תמיכתו בשיטה, כיום הדבר נמצא בברור פעם נוספת ולכן חוששתני שאינך דובר אמת כשאתה אומר ששמעת במו אזניך מהרב אליהו שהוא מתנגד
בברכה דוד אלישיב
ואורח צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון היום!!!
ויכוח מטופש - רועי, 30/01/2003
כל הויכוח שהתנהל כאן מטופש מיסודו.
רוב הרבנים יוצאים כנגד שיטה זו ואני אומר את הדברים ממקור ראשון.
הרב בלייכר יצא נגד, הרב מרדכי אליהו יצא נגד, הרב צבי קוסטינר יצא נגד, הרב אבינר יצא נגד ועוד ועוד.
את כל הרבנים האמורים לעיל שמעתי במו אוזני אומרים כך.
לכן במקום בו תלמידי חכמים כ``כ גדולים אומרים לא ללמוד כך אני בתור הקטן שבחבורה לא מביע את דעתי אלא הולך לפי פסיקתם ולומד גמ` בשיטה הישנה והרגילה.
בברכה,
רועי.
דעתו של הרב אבינר שליט``א - יאיר, 30/01/2003 AMIRYES@HOTMAIL.CO.IL
אני מציע לכבוד הרב לשמוע את שיעורו השבועי של הרב אבינר בערוץ 7 שם הוא כבר דיבר פעמיים ויצא נגדה בחריפות רבה.
שיטת הרבדים, אני לומד נהנה וזה תורם המון!!! - ליאור כהן, 28/01/2003 liorc85@zahav.net.il
בס``ד
שלום!
ראיתי כאן את המחלוקת בעניין שיטת הרבדים, איני רוצה כרגע להכנס למחלוקת אך אני רוצה לומר בפניכם מס` דברים.

אני תלמיד יב` בישיבה תיכונית מסוימת, אנו לומדים בשיטת הרבדים.
ראיתי את חברי בהתחלה שלא למדנו בשיטת הרבדים, התלמידים פשוט לא אהבו את הגמרא מכל מיני סיבות.
לאחר שרבנו התחיל ללמדנו בעזרת שיטה זו חבריי ואני יותר מתעניינים בגמרא.
אנו מבינים יותר טוב את הגמרא מכיוון שאנו מבינים את החלוקות שבין תנאים, אמרואים וכו`...
זה עוזר מאוד להבין את הגמרא וכן לראות את התקופות וההבדל בהלכה שבינהם!
אין ספק ששיטה זו עזרה לנו להתקדם בגמרא, להגביר את קצב הלימוד ולהבין הרבה יותר טוב את הגמרא!
תגובה למ.ה.ק - יוסי, 27/01/2003
מ.ה.ק. ישר כח על התגובה,הייתי שמח לדעת באיזו ישיבה תיכונית אתה מלמד ויותר שמח אם תלמידיך היו מאשרים את טענתך,שהם אוהבים ללמוד גמרא ע``י שיטה זו
אשמח לקבל התייחסות
שיטת רבדים - מ.ה.ק., 27/01/2003
1. אני מכיר את הרב היימן כמה שנים, ויכול להעיד עליו שכל מרצו וזמנו נתונים להרבות תורה ואהבת תורה בישראל. במצב שתלמידי ישיבות תיכניות אינם אוהבים לימוד תלמוד מתעסק הרב הימן בפיתוח שיטת לימוד שיכולה לעזור לתיקון המצב. היום ברוב הישיבות התיכוניות הצלחת הרמי``ם היא בלהשניא את התלמוד ולא הפוך.
2. מאז שאני לומד לעצמי בשיטת רבדים, שדרכה למדתי מאות דפי גמרא, אני יכול להעיד שאהבתי לתלמוד והבנתי עולה בכמה מונים על כל שני העשורים שבהם למדתי תלמוד בישיבות גבוהות ולימדתי בישיבות תיכניות. בלימודי לא ראתי כל זלזול בחכמים ברבדים השונים, אלא הצלחתי להכיר את המבנים השונים של הסוגיות, את מבני הדיון הסתמאי, את צורת עריכת התלמוד, להפתח לעולם המשנה והתוספתא, בראית הרבדים השונים במשניות ןמתוך כך להבינם טוב יותר ולהתאהב בלימוד תורת התנאים, שלא נלמדים בפני עצמם ברוב המקומות.
3. את שיטת רבדים אני מלמד בכיתות יסוד וכיתות תיכון, תגובתם של הלומדים היא מצויינת. תלמידים אומרים שהמקצוע השנואי הזה הפך להיות ברור להם, ואפילו לאהוב אותו כלשונם. אני מאחל לכל מלמד תלמוד נחת רוח שיש לי מתלמידי בשנה זו, וזה לאחר הוראה הקרובה לעשרים שנה. תלמידי מעידים שלא ראו כל זלזול בחכמי ישראל בכל רובד ורובד, וגם אינם חשים כך.
4. הרב ראטה זצ``ל במאמרו על התוס` יו``ט, מביא את שיטתו של התוס` יו``ט שמותר לפרש את המשנה בשונה מהפירוש של התלמוד, וכן מביא שם את הרב מימון זצ``ל שהבין בדברי הגר``א כך, אומנם הוא עצמו חלק על הבנה זו בדברי הגר``א. מי הולך בשיטת התוס` יו``ט, ובוודאי לצרכים דידקטיים, אינו יכול להקרא כופר וטועה. התלמוד שמעלה שאלה על המשנה ולאחריה מביא את האמורא מאפשר הבנה אחרת במשנה מזו שהאמורא הבין. כל צריכותא היא האו``ו שקיימת. לכן איני מבין את התנגדות של לימוד רבדים שונים, שהתלמיד יראה את ההבנות השונות לכל רובד ואת הקשיים העולים בכל רובד, וכיצד רובד מאוחר יותר עונה עליהן. כמובן שיש צורך אמיתי להסביר מדוע הרובד המאוחר יותר העדיף פירוש מסויים ולא פירוש אחר שהתלמיד העלה. בכל המהלך המתואר כאן אין כל פגיעה ברוח הקודש של גדולי ישראל. נכון שאין כל יכול להתחמק מכך שאנו עסוקים בעולם הזה שיש בו גם שיקולים מקומיים, הסטורים ואחרים שמשפיעים על שיקול דעתו האמיתי והטהורה של החכם.
5. דוגמא: עיון בפסחים ו` ע``ב, בסוגיית פת שעיפשה המובאת על ידי רבה בר רב הונא, מחייבת עיון של רבדים שהרי רבה בן דורו של רבה בר רב הונא מסביר את דברי רב כמה שורות לאחר מכן, ובין שתי המימרות יש דיון סתמאי המביא את רב שמעיה בר זירא שחיי שני דורות אחרי רבה ורבה בר רב הונא.
6. לסיום חייב אני להביע את רגשותי הקשיים על היחס לתוכנית ולרב היימן. בכל שנות לימודי בישיבות חזרו על דברי הנצי``ב בהקדמתו לספר בראשית, על גדולי ישראל שהיו שותפים לחורבן בית שני מכיוון שחשבו שכל האמת אצלם וראו בכל חולק צדוקי. האם האמירות נגד התוכנית שבאו מחוסר ידע או משמיעה לאנשים שמעוותים במכוון את האמת אין בזה חזרה לדברי הנצי``ב, האם חוסר הרצון וההסכמה לפגוש את הרב הימן אינה חזרה על חכמי בית שני שראו בכל מי שלא כדעתם צדוקי.
7. יש לי הרגשה שאם תוכנית זו היתה יוצאת בתוך ישיבה שאינה שייכת לישיבות של מכוני ההוראה התגובות היו שונות, אבל תוכנית זו לידתה באוניברסיטה, ועל כך ``עלבונה``.
8. בתקווה שתלמידי חכמים ירבו שלום ואהבת תורה לגווניה השונים, ולא יטענו שכל האמת אצלם כפי שמתאר הרב זצ``ל באורות על שלושת הקבוצות החושבות שכל האמת אצלם.
תגובה לעודד - דוד אלישיב, 26/01/2003 makrabb@mail.biu.ac.il
אני אין דרכי לכתוב בהתלהמות אבל בהיותי מכיר את הרב!!! דני וינט אוסיף מספר הערות:
1. יש כיום מחלוקת בין הרבנים האם השיטה היא טובה או לא. שמעתי שהשיטה נמצאת כיום בברור אצל הרב שפירא ושמעתי שיש רבנים המתכוונים לדבר אתו בעד השיטה.
2. הרב דני וינט מלמד בשיטה זו ורואה ברכה בעמלו.
3. הרב דני וינט מכיר היטב את הבעיות שיש היום בישיבות התיכוניות בלימוד הגמ` ורואה במו עיניו כיצד השיטה משנה את נקודת המבט של התלמידים על לימוד הגמרא.
4. הרב קוסטינר לצערי לא הבין את השיטה (כך הוא אמר במפורש לחבר בצוות שלנו שדיבר אתו אישית) וכשאדם מדבר או כותב מחוסר ידיעה דבריו אינם אמת גם אם לא בכוונה אבל דרכם של תלמידי חכמים לברר היטב את הדברים עם בעל דבר לפני שמוציאים גזר דין.
לצערי הרב קוסטינר לא נהג במקרה זה בדרך זו.
5. גם לרב דני וינט יש ``גחלים``.
ונקוה שהויכוח יתנהל לגופם של דברים והדוברים השונים יבררו היטב, מה השיטה, מה מטרתה, מה ההנחות העומדות בבסיסה ואז יחוו את דעתם.
בברכה דוד אלישיב
תגובה לתגובה. - עודד, 26/01/2003
לדני,
סליחה על הבוטות, אין לי שום דבר נגדך, אבל מי אתה ומה אתה, שתגיד שדבריו של הרב קוסטינר הם שקר?
האתר ``כיפה`` לא הוריד את תשובתו בכלל.
אני מכיר מי שדיבר באופן אישי עם הרב שפירא וגם המרא דאתרא שלנו אמר שהשיטה הזאת מקומה מחוץ לבהימ``ד.

``...והוי זהיר בגחלתן של תלמידי חכמים שלא תכוה, שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרב ולחישתן לחישת שרף וכל דבריהם כגחלי אש``. (אבות ב` ט``ו)
ישנו חילוק בין תנך בגובה העינים לגמרא בגובה העינים - דני, 22/01/2003
יש חילוק גדול בין תנ``ך לגמרא,
תנך זה דברי נבואה, ואילו גמרא זה דברי חכמה. כך המהר``ל מחלק בין משה רבינו לר``ע. (תפארת פרק סט)
דני
שקר! - דני, 22/01/2003 vinetd@zahav.net.il
השאלה היא מגמתית, ותוכנה רצופה בשקרים.
לי ר` אברום שפירא אמר ``אל תאמין למה שאומרים בשמי``
הזכרת שמות של רבנים שדברתי איתם בעצמי, ודבריך הם הינם בגדר הוצאת שם רע על רבנים הללו.
מאוד קל לצטט כאילו רבנים אמרו, ואח``כ לך תוכיח שאיםן לך אחות ...
הפכת את רבותינו ככלי משחק ...
אני רק אתייחס לדברי הרב קוסטינר שדבריו התפרסמו - דבריו הם שקר!!! דבריו הם שקר! דבריו הם שקר!
ואני שמח שהאתר ``כיפה`` הוריד את דבריו.
כך רבנים אסור להם לענות תשובות, ותשובתו גורמת לחילול שם ה`.
אני מקווה שגם הרב קוסטינר יחזור בו ברבים מדברי השקר והוצאת שם רע שאמר על הרב הימן.
לא כך מחנכים את עם ישראל, וחבל שתלמיד הרב טאו שמכהן כראש ישיבה כך כותב תשובה, בלי לבדוק את העובדות.
במקום שיש חילול שם ה` לא חולקים כבוד לרב.
דני
די לבעלות על התורה? - mnbg, 22/01/2003
מי טען לבעלות על התורה?...
מי לנו גדול מהרב אברהם שפירא ומהרב אליהו ומהרב טאו?
מדוע הרב לא שמע את דבריהם? אולי מן הראוי להרים טלפון?
אולי, ורק שמץ של אולי, כדאי לבדוק את חריפות הדברים?
די !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - הקנאים, 22/01/2003
לאף אחד לא ניתנה הרשות לקבוע איך לומדים תורה. השאלה היא רק אם מאמינים בקדושת התורה שבעל פה. הרב היימאן מאמין בכך בכל מאודו, ולכן העובדה שזה לא מוצא חן בעיני מי ששם את עצמו לקבוע מי יוכל לחזוק ר בתשובה ומי לא אינה מעלה ואינה מורידה.
די לבעלות על התורה. די להחרמות. די לגידול תלמידים קטנים כל כך בגלל צרות האופק.