ראש חודש וברכת האילנות (התקבלה בתאריך 05/04/2011)
1. חזן שבטעות לאחר ההלל אמר חצי קדיש במקום קדיש תתקבל, ושם-לב לכך רק לפני מוסף, האם יאמר לפני מוסף חצי קדיש כמו שצריך בדר"כ ? או שמא ישלים את קדיש תתקבל (שלא אמר) לאחר הלל ואז הציבור יתחיל לחש של מוסף ? 2. מדוע לא אומרים שהחיינו בברכת האילנות ?
תשובת הרב
א. היה ניתן לומר את הקדיש תתקבל לפני בית יעקב, ולפני מוסף חצי קדיש. ולא נכון לומר קדיש תתקבל לפני מוסף, אלא יסמכו על הקדיש תתקבל שלאחר מוסף שיועיל גם לשחרית. ב. לברכת האילנות אין זמן, אלא לפי הטבע שטבע הקב''ה בעולם כשיש פריחה באילנות.
מקורות לתשובה
תשובה מאת הרב אברהם יוסף