הוספה בברכת המזון . (התקבלה בתאריך 29/06/2010)
שלום לכבוד הרב אבא שלי אומר הוספה של כמה מילים עם שם ה' אחרי שהוא מסיים את ברכת המזון. וזה מה שהוא אומר אחרי יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. ישר הוא אומר : ברוך הזן ברוך השולחן ברוך משה בן עמרם ברוך ה' ימלוך לעולם אמן ואמן. וכל זה עם שם ה'. האם זה מותר או אסור ? בתודה משיח .
תשובת הרב
מותר. זה מנהג אבותיו ורשאי להמשיך במסורת.
מקורות לתשובה
תשובה מאת הרב אברהם יוסף
רשימת התגובות  
הוספה בברכת המזון - ע., 30/06/2010
שלום מו``ר,
לכאורה המקרה הנידון דומה להלכה הנ``ל - מה דעת הרב?
ש``ע סימן קפז, סעיף א
(א) יש אומרים: ברוך משביע לרעבים, ואין לאומרו, (ב) והמוסיף גורע;
הוספה בברהמ``ז
יש הבדל בין אם מוסיף בברכה או מוסיף בסיום הברכה.