תפילה מועילה לעילוי נשמה? (התקבלה בתאריך 25/05/2010)
סבתי עליה השלום נפטרה לפני כחודשיים ועשינו ספרים עם מדבקה לעילוי נשמתה ...הספרים הם הסידור השלם וספרי תהילים ומנחה וערבית אני קורא בכל בוקר בספר של הסידור השלם שאני מניח תפילין ובספר תהילים כל יום את הפרק הנדרש לפני כל קריאה אני אומר לעילוי נשמת ...(מה שכתוב במדבקה) במה מזכה האמירה לעליו נשמת ...לנפטרת ובמה מזכה אותי שאני קורא מספר כזה הם הנפטרת מזכה אותי ומתפללת בעדי ?
תשובת הרב
כל מצוה שאתה עושה לעילוי נשמתה מזכה גם אותה וגם אותך. זה הכלל בכל מעשי המצוה, מעבר לכך יש מעלה גדולה של מעשי מצוה על ידי צאצאים שמזכים את הוריהם, ואתה מזכה את סבתך, על כך תבורך. זכותה שמתעלה בזכותך תעמוד לך.
מקורות לתשובה
תשובה מאת הרב דוד לאו - מודיעין