אישות (התקבלה בתאריך 10/01/2010)
שלום כבוד הרב! אני ואישתי נשואים שבעה חודשים ב"ה ורצינו לברר בדיוק מה מותר לנו ומה אסור לנו בעת קיום יחסי אישות. בזמן האחרון אני מנסה ללמוד את הנושא, וכאשר הגעתי לנושא של התסכלות ונישוק אותו מקום קצת נכנסתי לבלבול קטן, ואודה לרב אם הוא יוכל להסביר לי בדיוק מהי ההלכה... רבי יוחנן בן דהבאי אומר שישנם ארבעה דברים שאסור לבעל ואישתו לעשות, וחכמים חולקים עליו ומתרים, הרמב"ם פוסק את חכמין כפשוטים שהכל מותר, ונראה ממנו שגם הסתכלות ונישוק אותו מקום, הראב"ד חולק ופוסק שהמחלוקת היא רק לעניין היא למעלה והוא למטה, אבל הדברים האחרים אסורים גם לחכמים, אני מקווה שעד כאן הבנתי נכון... להלכה באבן העזר הרמ"א פוסק כרמב"ם, והשו"ע לא מתייחס, ונראה מזה שלא דבר על הנושא כלל שאין בזה איסור. באו"ח השו"ע פוסק לחומרא שהדברים אסורים, והרמ"א לא מגיהה דבר, במקומות נוספים באותו סימן באו"ח השו"ע סותר את עצמו לעומת מה שכתב באבן העזר. לפי מה שהבנתי מהפסוקים הסימן באבן העזר הוא עיקר הדין, ואילו באו"ח זה מנהג חסידות, האם אני צודק? אם כך ברור למה הרמ"א לא הגיהה על השו"ע. אם הבנתי נכונה, האם נכון שמעיקר הדין הסתכלות באותו מקום ונישוק מותרים? תודה מראש!!!
תשובת הרב
שלום וברכה כיוון שאני מבין מהשאלה כי מה שחשוב לכם בשעה הזו אינו הדיון ההלכתי אלא מה שמותר ואסור בין בני זוג – אני שולח לכם מכתב סטנדרטי שאני שולח לזוגות רבים השואלים על כך (וכמובן לא מפרסם את הדברים באתר). אנא קראו אותו, ואם יש דברים שברצונכם לברר בעקבותיו – אנא שוב: '' שלום וברכה אני שולח הדרכה כללית המופנית לכל זוג השואל בענייני אישות. אם לא מצאתם תשובה לשאלתכם האישית והמיוחדת לכם – אנא חזרו. הדרכה בענייני אישות: א. יסוד היסודות של ענייני אישות נעוץ בחשיבות הגדולה של אישות בריאה בין בני הזוג. דרך ארץ קדמה לתורה. יחסי אישות הם לא רק חלק בלתי נפרד מחיי הנישואין, אלא גם בעלי השפעה ניכרת על הבניין הזוגי. העונג הגופני של שני הצדדים קושר ביניהם קשרים יותר עמוקים ויותר מהותיים. ב. בשל כלל זה, אם יש בעיות בתחום יחסי אישות – מותר מבחינה הלכתית לעשות הכל ! הכל הוא כל מה שבני הזוג צריכים לעשות האחד עם השני כדי שהם יוכלו לקיים יחסי אישות בעונג לשני הצדדים. שלום הבית שלהם מותנה בזה, ועל כן לא חלות כל הגבלות, כולל נישוק באותו מקום על ידי שניהם האחד לשני. הדבר שיש להימנע ממנו ככל הניתן הוא להתבונן באותו מקום, אולם אם זה חיוני – גם זה מותר. ג. זוג שאין לו בעיה לקיים יחסי אישות בהנאה חייב לטפס לקומה גבוהה יותר. הקומה הגבוהה יותר היא דיני צניעות. בדיני צניעות נמנעים מלעשות דברים רבים, כמו כל ענייני צניעות: נמנעים מנישוק באותו מקום, נמנעים מקיום יחסים ביום וכדו'. זו זכות גדולה וחובה גדולה לטפס לקומה השניה. ד. זוג שחפץ בכך רשאי לטפס לקומות גבוהות יותר של קדושה, ושם נכנסים לעולם אחר כמתואר באגרת הקדושה של הרמב''ן. כל טוב''
מקורות לתשובה
תשובה מאת הרב יובל שרלו