חיי אישות (התקבלה בתאריך 08/01/2010)
מהי עמדת ההלכה לגבי מין אוראלי? האם יש לחלק בין אם זה מעל הבגד או לא? הא יש הבדל בין הדרכה לחתנים השואלים לבין בני זוג המבקשים להעשיר את חיי האישות? הם יש להקל לזוג שבתהליכי תשובה?
תשובת הרב
שלום וברכה, תחום האישות הינו תחום אמיתי חשוב ויסודי בבית, לא בכדי חזל קראו למצווה זו משים שלום בבית, ולא כאמירה דיעבדית אלא מתוך הבנה כי אחת המצוות בתורה היא מצוות עונה והאישות יש בה מעבר למצוות פרו ורבו. תמצית האישות היא הנתינה ההדדית והענקה, האישות במהותה מביאה לידי קרבה עמוקה בין בני הזוג, ובניית קומה נוספת בקשר ובקרבה. בחז''ל אנו מוצאים הדרכות ברמות שונות, בין מהראוי לבין המותר לבין דברים האסורים, מחד יש לשים לב כי הזוג לא קופצים לרמה של יתר קדושה ופרישות בעוד שאין הם במקום הזה והדבר עלול לידי חורבן לא פחות מאשר זוג שיכול ונכון שיהיה במקום הראוי ונכנס לעומק ''המותר'' וגם זה עלול להביא לא אחת לידי ריחוק ולא קירוב. וביחס לשאלותייך באופן נקודתי, נישוק באותו מקום אצל האשה נאסר, אם הדבר נעשה מעל גבי בגד אין בכך איסור. הפוך שהאשה תנשק לאיש באותו מקום אין הדבר אסור, אלא שיש לשים לב לשני דברים, האחד הוא כי הדבר יעשה לרצון האשה (ובמקרים רבים אין זה כך) והשני, שהדבר לא יביא לידי שזל. לא נראה לי שנכון להכניס לחתנים רעיונות לראש, אומנם חלקם באים עם מגוון ידיעות רחב מידי לצערנו ויותר מכך מעוות המעוות את קדושת החיים ולא רק את הקדושה אלא את הבנת האישות ומקומה הנכון בשל פגישה עם דברים שרחוקים מהמציאות והטבעיות שלא לדבר על הקדושה. ודאי שלגבי זוג בתהליכי תשובה יש במקרים רבים הדרכה שונה, אבל גם כאן צריך זהירות רבה לא רק במישור ההלכתי, לעיתים יש לדעת להתיר את הקצה אבל לעיתים יש לדעת כי בעל התשובה מבקש להבין כי יש כאן עולם אחר ויחס שונה. כמובן יש להאריך בדברים אלו הרבה, ויש לתת לכל זוג וזוג הדרכה תורנית בצד היותה מקצועית. בהצלחה רבה אודי רט רב משיב מכון פועה
מקורות לתשובה
תשובה מאת רבני מכון פועה