שמחת תורה - שבועות (התקבלה בתאריך 11/10/2009)
לכבוד הרב יובל שרלו !
 
בשמחת תורה אנו שמחים (הקפות ראשונות ושניות, הילולה שלמה) על כך שאנו מתחילים בקריאת התורה מהתחלה ואילו בשבועות בחג המסמל את קבלת התורה שלולא קבלתה לא היינו בכלל מסוגלים לקרוא בה, אין שום שמחה (מופגנת) סביב האירוע ?!
 
בכבוד רב שאול.
תשובת הרב
שלום וברכה יש שלוש התייחסויות לשאלה שלך: א. לפי רוב התנאים והאמוראים, מתן תורה לא היה בו' בסיון אלא בז'. אנו מצמידים את זמן מתן תורתנו לשבועות, אולם ביסודו של דבר לא זהו היום. זה לא התירוץ העיקרי, אולם חייבים להזכיר זאת. ב. אין זה נכון כי אין מציינים בשמחה את מתן תורה בשבועות. מה שקובע את ההתייחסות הוא מצוות התורה ולא מנהגי הריקודים, ובמצוות התורה יש חג מדאורייתא ביום זה, והוא יום טוב, ומביאים שלמי שמחה ועולת ראיה וכדו', ועל כן אין לראות בכך שוני מיום שמיני עצרת. ג. התשובה העיקרית נראית שבשבועות מדובר באירוסין – זהו המפגש הראשוני שלנו עם התורה; לעומת זאת, בשמחת תורה אנו רוקדים לאחר שקראנו מה יש בה, למדנו אותה במשך השנה כולה וכדו'. מתי אפוא ראוי לרקוד באופן מיוחד – בהיכרות הראשונית או לאחר הידיעה ? כל טוב
מקורות לתשובה
תשובה מאת הרב יובל שרלו