שו"ת מורשת אתם שואלים - רבני שו"ת מורשת עונים http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut.asp he-IL 26/03/2017 09:35:56 26/03/2017 09:35:56 שו"ת מורשת moreshet@moreshet.co.il moreshet@moreshet.co.il תפילה - (הרב אברהם יוסף) שלום לכבוד מורנו ורבנו ראיתי שיש מחלוקת איך לעשות את הכריעות בתפילת שמונה עשרה האם לעשות ברוך - ברכיו, אתה - גופו. או שלעשות ברוך - גופו, אתה - ראש...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18472926/03/2017 06:15:00שבת - (הרב אברהם יוסף) לכבוד מו"ר שליט"א א. האם מותר בשבת לחמם על הפלטה מים שחוממו והצטננו לפני השבת ? ב. אם אסור, האם הוא הדין ע"י שעון שבת, שבשעת ההנחה על הפלטה, היא ע...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18472825/03/2017 22:39:00הכשרת כלים לפסח - (הרב אברהם יוסף) כבוד הרב שלום רב כמה שאלות בנושא הכשרת כלים לפסח: 1. מסחטת מיץ אשר כל השימוש בה היה בפירות ובירקות, האם צריכה הכשרה ? אם כן איך ? יש לציין כי הנקי...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18472725/03/2017 21:37:00סעודה, מעבר בין שתי נשים, קדושת הספרים - (הרב אברהם יוסף) לכבוד הרב אברהם יוסף נר"ו א. כאשר אוכל מלפפון חמוץ בפני עצמו בסוף הסעודה לפני ברכת המזון, האם מברך האדמה, למרות שאכל ממנו גם קודם בתוך הסעודה (בלי...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18472625/03/2017 19:43:00שירים בחופה על ידי רב מזמר - (הרב אברהם יוסף) בס"ד לכבוד הרב אברהם יוסף. שמי ורד, ובעלי אברך כבר הרבה שנים (בן 42), שוקד על תלמודו, הולך מוקדם בבוקר וחוזר מאוחר בלילה. ברוך ה' הוא לומד גמרא, ה...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18472324/03/2017 15:07:00הביצים של הדג - (הרב אברהם יוסף) שלום כבוד הרב האם הבצים של דג כשאוכלים אותם בנפרד מה שנקרא בערבית עדאם חות שאוכלים הטוניסאים, נחשבים כדג ממש ואז אסור לאכול בשר וביצים של דג ביחד, ...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18472224/03/2017 05:40:00כלי שלא ניתן להטביל - (הרב אברהם יוסף) בס"ד שלום וברכה, מוט סטיק שטוחנים איתו מוצקים לתינוק, שאסור להכניס למים ורשום לנקות במטלית בלבד (גם לא מתפרק), האם ניתן לשימוש ככה ?...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18472023/03/2017 13:49:00הכאה עצמית לתועלת - (הרב אברהם יוסף) בס"ד שלום כבוד הרב האם מותר לי להכות את עצמי ע"מ להעביר הרהורים רעים או ע"מ להתרכז בלימוד, או שאין ראוי לעשות כן ? תודה ויום טוב...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18471923/03/2017 12:24:00ברכות הנהנין - (הרב אברהם יוסף) שלום וברכה האם יש הלכה שאסור לברך בקול רם סביב השלחן בזמן שאוכלים ושותים, שמא מישהו אחר יענה אמן בעוד האוכל בפיו ויבוא לידי סכנה, או שאומרים בזה שי...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18471723/03/2017 11:42:00תפילה - (הרב אברהם יוסף) שלום לכבוד הרב אברהם יוסף שליט“א הייתי נוהגת ללכת לשמוע ספר תורה בימי שני וחמישי בבית הכנסת, כשיו אני לא יכולה, האם אני יכולה לקרוא את פרשת השבוע ...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18471623/03/2017 05:51:00מכירת חמץ מאוחסן בארונות המטבח. - (הרב אברהם יוסף) שלום לכבוד הרב וישר כוח על תשובותיו באתר האם מותר למכור לגוי את החמץ שמאוחסן בארונות המטבח מבלי להעביר אותם לחדר מיוחד ? כמובן שאת הארונות הנ"ל נס...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18470822/03/2017 18:01:00נדרים, שבועות והזכרת שם שמים בלימוד - (הרב אברהם יוסף) לכבוד הרב אברהם יוסף שליט"א א. בלימוד בנושא נדרים/שבועות, כשלומד ואומר כל מיני לשונות של נדר/שבועה כגון אני נודר/נשבע כך וכך וכדו`- האם יש בזה בעיה...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18470722/03/2017 13:43:00ריבית - (הרב אברהם יוסף) שלום לכבוד הרב חמי הוא קבלן וניסה לעזור לנו לרכוש דירה בפרויקט דירות שהוא בונה, ולכן העברנו לרשותו את כל החסכונות שלנו. הדירה, שכרגע בתהליך בניה,...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18470622/03/2017 13:18:00עבודה - (הרב אברהם יוסף) שלום לכבוד הרב, אני עובד במפעל גדול שבו יש אפשרות לעבור בין תפקידים ומחלקות שונות. בשנים האחרונות התחזקנו מאד בשמירת תו"מ, וגם בלבוש והופעה (זקן...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18470522/03/2017 13:17:00תרומה לבית כנסת - (הרב אברהם יוסף) שלום לכת"ר האם יש חובה הלכתית, כאשר תורמים ספרי קודש לביהכ"נ לע"נ לציין על גבי הספר את העובדה שהספר תרומת פלוני אלמוני לע"נ וכו`. תודה!...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18470422/03/2017 09:38:00קבלת מתנה מההורים - (הרב אברהם יוסף) שלום לכבוד הרב זו אולי לא שאלה בהלכה ממש אבל רציתי בבקשה להתייעץ עם כבוד הרב ולשמוע דעת תורה: אני נשוי ב"ה ואבא שלי זרק רעיון שהוא רוצה לתת לי במת...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18470322/03/2017 09:32:00כפפות כשרות לפסח - (הרב אברהם יוסף) שלום לרב שמעתי בכפפות חד פעמיות יש לרכוש כשר לפסח משום אבקת עמילן מחיטה שיתכן ויש בה. האם נכון שיש בזה עמילן חיטה ? וגם אם כן, האם זה אסור בצורה ...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18470222/03/2017 09:21:00תפילה - (הרב אברהם יוסף) שלום כבוד הרב התפללתי ערבית מבעוד יום, לאחר מכן ביקשו ממני להשלים מנין לתפילת מנחה במקום אחר. מה הדין ביום חול ובשבת. תודה וכל טוב...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18470122/03/2017 07:13:00אמירה לגוי - (הרב אברהם יוסף) שלום לכבוד הרב אם בבית מלון בשבת נפל החשמל של האורות והפלטות של שבת, ואין אוכל על הפלטות האם אפשרי שגוי יעלה את החשמל ? ומה הדין בזה אם יש אוכל ובה...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18469921/03/2017 22:47:00בורר בשבת - (הרב אברהם יוסף) האם מותר בשבת להוציא מערימת חולצות חולצה לצורך מחר ? והאם יש הבדל במקרה שאני מכינה לי את הבגדים בשקית כדי ללכת לישון במקום אחר ? תודה רבה!...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18469821/03/2017 22:10:00ברכות הנהנין - (הרב אברהם יוסף) שלום וברכה האם מותר לברך ברכות הנהנין כאשר גם אם יברך בקול רם לא ישמע את עצמו וכגון שיש מוזיקה בעוצמה גבוהה ברקע וכיו"ב ? תודה...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18469721/03/2017 20:10:00פלפל חריף שבושל בכלי בשרי בן יומו - (הרב אברהם יוסף) הרי הש"ע פוסק שסכין נחשב ממש טעם ראשון, וסימן קג פסק על בישול פלפלים שזה מחליא לשבח וביאר הפרי מגדים שבתרתי לטיבותא דהיינו נ"ט בר נ"ט ואינו בן יומו דע...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18469621/03/2017 16:38:00פסח, תפילה והרחקות - (הרב אברהם יוסף) בע"ה לכבוד מוה"ר שליט"א שלום וברכה! א. כאשר אומרים שמוצר מסוים נפסל לאכילת-כלב, האם הכונה לכל בהמה חיה ועוף או לכלב בלבד, ואם כן-מדוע לכלב בלבד ? ...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18469521/03/2017 15:54:00מנהג - (הרב אברהם יוסף) שלום כבוד הרב אברהם יוסף שליט“א אדם נוהג לצום כל שני וחמישי הרבה זמן, האם כבוד הרב יש ענין לצום כל שני וחמישי....http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18469421/03/2017 14:10:00טלית ותפילין - (הרב אברהם יוסף) בס"ד שלום כבוד הרב שליט"א, האם מותר להניח קודם תפילין לפני הטלית כששניהם לפניו ? תודה....http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18469321/03/2017 12:00:00