שו"ת מורשת אתם שואלים - רבני שו"ת מורשת עונים http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut.asp he-IL 12/11/2019 05:02:09 12/11/2019 05:02:09 שו"ת מורשת moreshet@moreshet.co.il moreshet@moreshet.co.il נדרים - (הרב אברהם יוסף) מחילה מכבוד הרב אבל רשום שנדרי צדקה לא ישאל עליהם התרה אלא מדוחק. ואני יש לי חובות של למעלה מ100000 שקל ואין לי אפשרות לשלם נדרי צדקה למה לא מועיל לי ...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=19273910/11/2019 16:51:00ברכות - (הרב אברהם יוסף) שלום וברכה לכבוד מורי ורבי הרב הגאון שליט"א א) כוסה מחשי, הוא מאכל ערבי, שלוקחים קישואים, מרוקנים אותו וממלאים אותו עם 50% בערך אורז ב50% בערך בשר...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=19273810/11/2019 13:53:00קריאת התורה - (הרב אברהם יוסף) לכבוד הרב אברהם יוסף שליט"א מה הסיבה שכאשר יש מילה שיש בה גם טעם פסק וגם טעם דרגה (כמו במילת יאר ה` בברכת כהנים, ששם ה` יש בו גם דרגה וגם פסק), מעד...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=19273610/11/2019 12:24:00טלית גדול - (הרב אברהם יוסף) לכבוד הרב אברהם יוסף שליט"א א. מי שנקלע למצב שהתפלל ללא טלית גדול, ורק לאחר התפילה כולה (ז"א לאחר עלינו לשבח) התאפשר לו, וכעת הוא בא להתעטף בה לזמן...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=19273510/11/2019 12:15:00אזכרה ועליה לבית העלמין בראש חודש - (הרב אברהם יוסף) שלום לכבוד הרב האם מותר לעלות לבית העלמין בראש חודש ולעשות שם אזכרה. מדובר על מבקרים מחו"ל שמגיעים בין היתר לבית העלמין....http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=19273410/11/2019 11:44:00שעון שבת של דוד חשמל - (הרב אברהם יוסף) שלום לכבוד הרב בביתנו מותקן בקיר שעון שבת לדוד החשמל. מדובר על שעון שבת שהוא מקןבע בקיר. אני נוהג להדליק את הדוד לפני שבת (בין 12 ל 13) במטרה שיהיו...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=19273310/11/2019 11:42:00תפילה - (הרב אברהם יוסף) בס"ד לכב` הגאון הגדול הרב אברהם יוסף שליט"א, א. מי שאיחר והתחיל תפילת עמידה של שחרית ללא ברכות ק"ש האם רשאי לומר לאחר מכן כמו בערבית ? ב. מי שאיח...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=19273210/11/2019 09:29:00מוקצה - (הרב אברהם יוסף) שלום כבוד הרב בשבת היו על התיבה בבית הכנסת קופת צדקה וצלחת עם מטבעות. אחד המתפללים נטלן בידו והניחם במקום אחר. א. האם נהג נכון ? ב. אם לא, האם מותר...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=19273010/11/2019 08:50:00נדרים - (הרב אברהם יוסף) נדרתי שלא להשתמש באיטרנט ללא חסימה וברוך ה' עומד בזה יפה כבר כמה חודשים טובים. אני שואל אם מידי פעם אני מסתכל בטלפון של אשתי או מישהו מראה לי משהו בט...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=19272810/11/2019 01:17:00נדרים - (הרב אברהם יוסף) שבוע טוב לרב ושלום עליכם לפני כמה שנים טובות התנדבתי לצדקה (לא זוכר אם אמרתי בלי נדר או לא) ולא שילמתי אותם עד היום נוכח מצבי שאין לי לשלם, ויש לי ...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=19272710/11/2019 01:13:00יתד - (הרב אברהם יוסף) ב"ה לכבוד כבוד הרב אברהם יוסף דברים פרק כג יד וְיָתֵד תִּהְיֶה לְךָ עַל-אֲזֵנֶךָ וְהָיָה בְּשִׁבְתְּךָ חוּץ וְחָפַרְתָּה בָהּ וְשַׁבְתָּ וְכִס...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=19272610/11/2019 01:12:00האם ספריה ומזודה נחשבים לכיסוי - (הרב אברהם יוסף) שלום לרב אני ואשתי גרים זמן-מה בבית ההורינו. בחדר יש ספריה קטנה שמיועדת לספרי-החול של אחי הקטן, וכשאנחנו עברנו לפה, שמתי את ספרי-הקודש שלי בספריה ה...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=19272408/11/2019 10:04:00עליה לתורה לבר מצוה אחר יום ההולדת - (הרב אברהם יוסף) האם מותר לבטל תחנון ביום העליה לתורה כשיום ההולדת כבר היה ביום ראשון ?...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=19272308/11/2019 00:37:00לחם משנה לכל סועד - (הרב אברהם יוסף) במשנ"ב סימן רצא סקכ"א כתב: ואם אין לו לחם משנה לכל אחד מהמסובין, נכון לנהוג שזה שבוצע יכוון לפטור בברכת המוציא כל המסובין, וגם יאמר להמסובין שיכונו שי...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=19272208/11/2019 00:26:00עליה לבית העלמין בראש חודש - (הרב אברהם יוסף) שלום לכבוד הרב האם יש מניעה לעלות לבית עלמין ביום ראש חודש לעשות אזכרה ?...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=19272107/11/2019 11:38:00תרומות ומעשרות - (הרב אברהם יוסף) שלום לרב שליט"א 1. אדם הפריש אחד ממאה מפירות טבל ואמר רק את המשפט: הרי זה מעשר. בדיעבד האם מועיל ? 2. אדם הפריש אחד ממאה מפירות דמאי ואמר רק את המ...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=19271906/11/2019 08:04:00ארוחה ביום שישי לאחר חצות - (הרב רצון ערוסי) שלום הרב ותודה מראש על תשובתו. אנחנו רוצים לערוך שבת חתן בר מצווה עבור בנינו. השבת תיערך בקיץ וחשבנו לערוך אירוע קטן לפני שבת שבו ירקדו עם חתן בר המצ...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=19271805/11/2019 17:08:00עליה לבית העלמין - (הרב אברהם יוסף) האזכרה של אבי מורי ז"ל חל ביום י"ד בחשון. האם ישנה אפשרות להקדים את העליה לבית החיים ליום י"ג היות שזה נוח לחלק מהמשפחה ? בתודה מראש...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=19271605/11/2019 08:55:00ברכת הלבנה בחודש חשון תש''פ - (הרב אברהם יוסף) לכבוד הרב אברהם יוסף שליט"א מי שבירך את ברכת הלבנה בליל ז` חשון לפני השעה 18:34 - האם יצא ידי חובה לכתחילה או רק בדיעבד ? תודה רבה....http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=19271504/11/2019 18:41:00קריאת התורה - (הרב אברהם יוסף) שלום כבוד הרב שמתי לב בקריאת התורה, כשהבעל קורא מגיע לתיבה האחרונה בעליה, מיד כשיוצאת מפיו האות הראשונה, הרבה מהקהל צועקים אתו במנגינה אמת, כך שגם ...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=19271404/11/2019 11:48:00ברכת אשר יצר - (הרב אברהם יוסף) שלום לרב בבוקר אדם קם ונצרך לנקביו הקטנים ויצא. הוא מרגיש שהוא יצטרך בקרוב בסיכויים גדולים לנקביו הגדולים. האם יברך בינתיים או שימתין שמא יצטרך לנק...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=19271303/11/2019 22:02:00סעודה שאינה מספקת אצל ההורים. - (הרב רצון ערוסי) שלום לרב. איש נשוי שבא לבקר אצל אימו והיא מציעה לו בכל לשון של בקשה לאכול מהאוכל הבשרי שהכינה, אבל הוא מסרב בהתחלה כי הוא רואה שזה האוכל שלה, אבל היא...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=19271203/11/2019 21:58:00נדרים - (הרב אברהם יוסף) לכבוד הרב שלום אדם נדר נדר שלא לעשן סיגריות, ההלכה ידועה שאין מתירים דבר איסור לעולם, האדם קשה לו מאד ואם לא יתירו לו בהיתר על ידי התרה הוא יעשן גם...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=19270903/11/2019 20:56:00נרות שבת - (הרב אברהם יוסף) שלום וברכה לכבוד מורי ורבי הרב הגאון שליט״א המנהג כאן בעירנו, קרית ספר מודיעין עילית, זה להדליק נרות שבת חצי שעה לפני השקיעה וגם כמעט כל המנינים של...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=19270703/11/2019 19:50:00נוסח והנהגות בית כנסת - (הרב אברהם יוסף) שלום לכבוד הרב שאלה שנוגעת להנהגת ונוסח התפילות בבית הכנסת בשני מקרים: 1. בית כנסת שהוקם לפני עשרות שנים לפי נוסח ספרד הדלדל ממתפלליו עקב פטירה ל"...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=19270603/11/2019 16:30:00