שו"ת מורשת אתם שואלים - רבני שו"ת מורשת עונים http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut.asp he-IL 22/07/2017 01:50:21 22/07/2017 01:50:21 שו"ת מורשת moreshet@moreshet.co.il moreshet@moreshet.co.il ברכת מעין שלש - (הרב אברהם יוסף) שלום כבוד הרב בהמשך לתשובת הרב לגבי ברכת מעין שלש לאחר הקידוש, שאלתי שהתחילו לברך מעין שלש ואכלו חצי ביצה ושתו מים, התחילו לברך מעין שלש, הרב אמר ש...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18606220/07/2017 10:58:00שהחיינו על חבר בבין המיצרים - (הרב אברהם יוסף) בס"ד שלום וברכה האם מברכים בימי בין המצרים שהחיינו על חבר שלא ראהו 30 יום. ההלכה התייחסה רק לבגד ופרי, נשמח אם יורנו מורנו הדין. תודה רבה ורוב ...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18606120/07/2017 10:54:00הנהגות בנישואים שניים - (הרב אברהם יוסף) שלום כבוד הרב נשאלתי מחבר גרוש שב"ה מתחתן שנית עם גרושה : 1. האם היא יכולה להיות עם הינומא או שאסור לה ? 2. האם הילדים שלהם יכולים להיות בחופה וב...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18606020/07/2017 09:28:00שמירת נגיעה - (הרב אברהם יוסף) שלום וברכה לכבוד הרב אברהם יוסף שליט"א לאחרונה לקחתי על עצמי להתחזק בשמירת נגיעה. התהליך דרש ממני לידע את בנות המשפחה, כולן קיבלו זאת יפה אך לצערי...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18605920/07/2017 09:07:00זימון - (הרב אברהם יוסף) שלום וברכה לכבוד הרב אברהם שליט"א ישבתי בסעודה עם בני משפחה שהאבא דתי והבנים לצערי חזרו בשאלה. בסיום הסעודה חשבתי שאולי לא נכון לעשות זימון כי זכרת...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18605820/07/2017 08:57:00חודש אב ותיקון חצות - (הרב אברהם יוסף) שלום לכבוד הרב 1. האם ביום שני שזה ראש חודש עדיין מותר לי לקנות בגדים חדשים כאשר אני הולך ללבוש אותם רק לאחר תשעה באב או שמא ברגע שנכנס חודש אב אזי...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18605019/07/2017 23:16:00תשלום על חניה - (הרב אברהם יוסף) שלום לכבוד הרב לפני זמן מה, הייתי בפגישה בעיר רחובות. למיטב זכרוני וכוונתי הפעלתי את יישומון פנגו לחניה מרגע החניה ועד החזרה לרכב. קבלתי חיוב מפנגו...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18604919/07/2017 22:57:00שימוש בחימום סולארי מרכזי בשבת - (הרב אברהם יוסף) שלום לכבוד הרב ראשית אני הקטן מבקש לחזק את הרב בימים אלו שהקב"ה יברך את הרב שימשיך להגדיל תורה ולהאדירה בבריאות ובאושר. בנוגע לחימום סולארי מרכזי ...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18604119/07/2017 16:09:00שבת+שאלות כלליות - (הרב אברהם יוסף) שלום כבוד הרב א. הרב אמר בשיעורו כי לכתחילה אומרים את הפסוקים שלפני ברכת המזון לפני מים אחרונים, האם הבנתי נכון ? ב. כיצד יש להתייחס להחזר של תרומ...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18603219/07/2017 10:37:00מתנה לחתונה בתור מעשר - (הרב אברהם יוסף) שלום לכבוד הרב האם במקרה ונותנים מתנה גדולה לזוג צעיר לחתונה, ניתן לחשב את הפער בין הסכום הסביר למתנה לסכום המתנה בתור נתינת מעשר ? תודה רבה...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18602919/07/2017 09:31:00שמיעת שיר במקום צער של אחרים - (הרב אברהם יוסף) בס"ד נודע לי שחבריי הכינו לי שיר לכבוד יום ההולדת. האם יהיה לי מותר לשמוע את השיר שהקליטו כדי לא לצער אותם, או אעפ"כ לסרב לשמוע מתוקף ימי בין המצרי...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18602819/07/2017 09:17:00מאה ברכות בתשעה באב וברכת הלבנה - (הרב אברהם יוסף) שלום הרב א. האם הכוונה של היחיד לחזרת הש"צ בתשעה באב לצורך מאה ברכות נעשית כמו הכוונה לברכות התורה (שלא צריך ליידע את הש"צ כלל, גם בימינו שהרבה לא ...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18602719/07/2017 05:24:00לישב על הקרקע בתשעה באב - (הרב אברהם יוסף) לכת"ר אברהם יוסף שליט"א חולה שיש לו נכות מסוימת ברגליים, שבמצבו הוא מסוגל לישב על הקרקע, אך הענין קשה לו, כיצד ינהג : א. בסעודה המפסקת בערב תשעה ב...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18602619/07/2017 04:53:00ברכת המזון - (הרב אברהם יוסף) לכבוד הרב שלום רב בברכת המזון, בתחילת הברכה, טעה והוסיף מילת לעד לאחר אלוקינו מלך העולם. כיצד ינהג ? תודה רבה...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18602318/07/2017 16:47:00כשרות רבנות - (הרב אברהם יוסף) בשר עם הכשר רבנות שעל גבי הבשר יש חותמת חלק, האם מותר לספרדים ?...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18602218/07/2017 14:51:00בורר - (הרב אברהם יוסף) שלום לכבוד הרב איך אפשר לנקות בשבת ליכלוך של שינה מהעיניים כאשר אני מאופרת ? האם כשאני מוציאה את הליכלוך זה איסור בורר ? תודה רבה...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18602118/07/2017 12:53:00בכור - (הרב אברהם יוסף) ב"ה כ"ג תמוז תשע"ז שלום כבוד הרב אברהם יוסף איך קשור בכור (וכדומה) לנדרים הרי זה חובה לתת את הבכור, דברים פרק כג כב, כִּי-תִדּר נֶדֶר לַה` אֱ-לֹ...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18601717/07/2017 17:47:00כהן, בשמים, חזרה בלימוד - (הרב אברהם יוסף) א. אני כהן. האם כשמבקשים ממני לעשות משהו שאני לא רוצה, כגון רב או חבר שמבקשים ממני להביא משהו ולא נח לי לעשות את זה באותו רגע, האם אני יכול להגיד שאני...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18601617/07/2017 16:17:00נטילה לתפילה - (הרב אברהם יוסף) שלום לכבוד הרב א. מנין למדים שנטילת ידיים לתפילה מצריכה כלי והאם זה מעכב ? ב. מה הכלל שקובע מתי עושים לסירוגין או מתי עושים ברצף ? ג. כאשר צריך ל...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18601517/07/2017 10:31:00אבילות אשה נשואה על אחיה - (הרב אברהם יוסף) שלום עליכם כבוד הרב ביום שישי האחרון אשה נשואה ממוצא ישראלי שגרה בניו יורק איבדה את אחיה מהמחלה הידועה והוא בן 26. כל משפחתה גרים בישראל. א. אביה ...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18601417/07/2017 05:23:00אשה שכחה לספור את היום השביעי - (הרב אברהם יוסף) שלום עליכם כבוד הרב אשה שספרה ששת ימי נידתה כדת וכדין, וביום השביעי, שבו אמורה ללכת למקוה שכחה לספור לגמרי, כיצד תנהג ? רוב תודות...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18601317/07/2017 05:15:00עונה - (הרב אברהם יוסף) שלום לכבוד הרב אני מצטער על השאלה אולי היא לא במקום אבל אני פשוט לא רוצה לעבור על ההלכה, האם יש בעיה כלשהי שאם אני ואשתי מקיימים את מצות עונה בתחיל...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18600817/07/2017 00:04:00נידה וחילול שבת - (הרב אברהם יוסף) שלום לכבוד הרב 1. ארוסתי היתה צריכה להתחיל לקחת בשבת האחרונה כדורים שדוחים את המחזור על מנת להסדיר את זה שבחופה היא לא תהיה נידה. אבל הרבנית שלה אמ...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18600716/07/2017 23:57:00אבלות על אב - (הרב אברהם יוסף) שלום לכבוד הרב הנני בשנת אבל. א. האם מותר להשתתף בברית מילה שאין בו שירים ? ב. הוריו ואחיותיו של בעלי רוצים לערוך מפגש משפחתי שכולל ארוחה על האש,...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18600516/07/2017 21:18:00נגינה בבין המצרים - (הרב אברהם יוסף) שלום כבוד הרב האם מותר לי לנגן ולהקליט שירים בימי בין המצרים, ולא להשמיע את ההקלטות לאחרים עד אחר ט` באב ? תודה רבה...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18600216/07/2017 15:54:00