שו"ת מורשת אתם שואלים - רבני שו"ת מורשת עונים http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut.asp he-IL 25/09/2017 11:33:48 25/09/2017 11:33:48 שו"ת מורשת moreshet@moreshet.co.il moreshet@moreshet.co.il במה מדליקין - (הרב אברהם יוסף) שלום כבוד הרב האם בשבת שובה הבא אחרי ראש השנה ברצף כמו השנה - אומרים במה מדליקין ? תודה...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18683325/09/2017 09:43:00שבת - (הרב אברהם יוסף) לכבוד הרב שלום רב א. לאחרונה ישנן שמועות שאחד ממפעלי הזכוכית המייצר את הבקבוקים עבור אחת מחברות היין הגדולות מחלל שבת. האם צריך להימנע מלרכוש את הי...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18683225/09/2017 09:42:00קדיש - (הרב אברהם יוסף) שלום כבוד הרב אבל שנכנס לבית הכנסת והמתפללים אומרים קדיש על שיעור תורה או בתפילה, המתפללים התחילו לומר קדיש והגיעו עד בעלמא די ברא האם מצטרף אליהם ...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18683125/09/2017 09:41:00הנהגה - (הרב אברהם יוסף) שלום עליכם מורינו ורבינו כמה שאלות שהצטברו: 1. ואל יענש שום אדם בסיבתי - מדוע אין אומרים ואל יענש שום יהודי בסיבתי ? הרי אנו מתפללים נגד הרשעים וש...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18683025/09/2017 09:35:00הפקרת חניה במהלך שבת - (הרב אברהם יוסף) שלום וברכה שכן שידע שאני לא נמצא במהלך החג בבית, שאל האם אורחיו יכולים להשתמש בחניה שלי במהלך החג והשבתי בחיוב, האם ישנה מניעה כל שהיא ? חתימה ט...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18682925/09/2017 09:17:00הפרעות קצב - צום יום כיפור - (הרב אברהם יוסף) שלום אדם הסובל מבעיות קצב לבביות, נועץ עם רופא שאסר עליו לצום. יחד עם זאת, הוא מעונין לצום בטענה כי הוא זקוק רק לשתיה על מנת לקחת התרופות. כיצד יש ...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18682824/09/2017 21:50:00תפילה בעשי''ת ומזוזה - (הרב אברהם יוסף) ב"ה לשנה טובה תכתבו ותחתמו, שלום וברכה לכבוד מו"ר שליט"א, א. חזן שאמר ברוך אתה ה` לפני שאמר המברך את עמו ישראל ונזכר שלא אמר ובספר חיים ברכה ושלו...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18682724/09/2017 21:31:00צומות - (הרב אברהם יוסף) אשה תןך 24 חודש ללידה שפסקה להניק האם גם בצום שהוא דחוי נגיד לה שתתחיל לצום {אם כמובן מרגישה טוב} או דוקא בצום שאינו דחוי אומרים לה להתחיל לצום כמו ש...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18682524/09/2017 20:32:00לימוד תורה - משנה ברורה או משנה תורה - (הרב אברהם יוסף) כבוד הרב שלום אני לומד כל יום דף היומי ובנוסף רוצה להקדיש זמן ללימוד הלכה, באיזה ספר הרב ממליץ ללמוד: משנה ברורה או משנה תורה לרמב"ם ? בברכת שנה...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18682424/09/2017 19:45:00כדור בתענית - (הרב אברהם יוסף) שלום כבוד הרב האם מותר לקחת כדור בצום ולבלוע בלי מים ? והאם יש הבדל בצורך מתי מותר ? תודה רבה...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18682224/09/2017 14:55:00נוסח גילוי דעת - (הרב אברהם יוסף) בס"ד שלום הרב האם אפשר לסמוך על נוסח הריני מגלה דעתי, בכוונות שמות ה` המופיע בחלק מהסידורים ?...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18682124/09/2017 14:49:00ר''ה בישיבה אשכנזית - (הרב אברהם יוסף) שלום כבוד הרב ושנה טובה א. בישיבה שלי מתפללים נוסח אשכנז. האם בר"ה הייתי יכול להגיד יחד אתם את הפיוטים בחזרת הש"ץ במוסף, או שהיה עלי לשתוק משום הפס...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18682024/09/2017 14:48:00הפטרת יונה, בעל תוקע, עונת פרישה - (הרב אברהם יוסף) שלום למו"ר הגר"א יוסף לשנים טובות תכתבו ותחתמו א. מה המעלה של קריאת מפטיר יונה במנחה של יום כיפור ? ב. אם אני כהן יחידי בבית הכנסת אוכל לקנות מפ...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18681924/09/2017 14:44:00ברית באבלות - (הרב אברהם יוסף) אני בשנת אבל ויש לנו ברית לבת אחותי. האם מותר ללכת לברית ? ומה לגבי להיות בסעודה ? (אם יעשו שלחן נפרד לאבלים ?) כמובן שלא יהיו שירים. בתודה מראש...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18681824/09/2017 12:42:00שבת ויו''ט - (הרב אברהם יוסף) בס"ד לשנה טובה תכתבו ותחתמו, שלום וברכה לגאון הגדול מו"ר שליט"א, א. מדוע אומרים בנוסח התפילה: והפוך להם על ידי תקיעות אלו מידת הדין החזק והרפה...,...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18681724/09/2017 12:00:00הדלקת נר של יו''כ בישיבה - (הרב אברהם יוסף) שלום לרב כשאני נשאר שבתות בישיבה אני מדליק נורת לילה קטנה בחדר ומברך עליה להדליק נר של שבת. האם גם ביום כיפור לעשות כך ? או שיש דין שונה ליו"כ משב...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18681624/09/2017 10:11:00שימוש במגרדת ביום טוב - (הרב אברהם יוסף) שלום לכבוד הרב. האם מותר להשתמש במגרדת לצורך אוכל ושתיה ביום טוב ? למשל - כדי להכין סלט גזר, כדי להכין תה מגינגר. בשני המקרים אנו נוהגים לגרד את ה...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18681524/09/2017 09:59:00הוצאת והחזרת חלון ממסילה בשבת - (הרב אברהם יוסף) שלום לרב האם מותר בשבת להוציא ולהחזיר חלון מהמסילה שלו ? תודה רבה לרב...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18681424/09/2017 09:30:00יין אוצר בית דין - (הרב אברהם יוסף) שלום כת"ר אני גבאי של בית כנסת וקיבלתי ארגז יין ישן נושן לקידוש לבית הכנסת, משנת תשס"ח וכתוב עליו אוצר בית דין. איני יודע- כיצד יש לנהוג ביין הזה....http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18681324/09/2017 08:14:00ערב ר''ה, יוה''כ ויו''ט - (הרב אברהם יוסף) שלום וברכה לכבוד הרב א. כמה טבילות נוהגים לטבול בערב ר"ה ויוה"כ ? ב. עד מתי מותר לאכול ארוחת צהריים בערב יו"ט ? בתודה...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18681224/09/2017 08:11:00עליית קטן לשבעת עולים - (הרב אברהם יוסף) בס"ד שלום וברכה לכבוד הרב, הגמרא במגילה אומרת שקטן עולה למנין שבעה וכן נפסק בש"ע. בקשו ממני לתת לילד מתחת לגיל בר מצוה לקרוא בתורה עליה או שיקנו ל...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18680723/09/2017 22:15:00תשליך והתרת נדרים בבית השמשות של חג - (הרב אברהם יוסף) שלום הרב א. בראש השנה, סיימנו מנחה של יום ראשון ממש בשקיעה, האם היה אפשר לקרוא תשליך בזמן בית השמשות ? או שהיה עדיף לדחות את התשליך ליום למחרת ? ב...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18680623/09/2017 20:41:00שבת ויו''ט - (הרב אברהם יוסף) שלום לכבוד הרב שליט"א 1. בשבת, אדם חתך במזיד נייר כסף לפי מידה בעזרת הידיים. האם הנייר כסף מותר בשימוש ? 2. בחג, בישלה מים חמים בפינג`אן כדי שהמים...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18680523/09/2017 20:09:00קידוש והבדלה, שנהיה לראש, מעין שלש בר''ה - (הרב אברהם יוסף) לכבוד הרב אברהם יוסף שליט"א א. בקידוש של שחרית ובהבדלה- האם מותר להשעין על השלחן את מרפק היד האוחזת בגביע (יש ריוח של טפח ואפילו יותר מהשלחן לגביע)...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18680323/09/2017 19:25:00ברירה ביום טוב לצורך השבת - (הרב אברהם יוסף) שלום לכבוד הרב 1. ברצוני לשאול לגבי ברירה ביום טוב השני של ראש השנה בשביל הכנת תבשיל לשבת, האם זה מותר מכיון שהברירה למעשה לא נעשית לאכילה לאלתר. ...http://www.moreshet.co.il/web/shut/shut2.asp?id=18680020/09/2017 12:22:00