מאגר השיעורים להאזנה מאגר שיעורי מורשת http://shiurim.moreshet.co.il he-IL 19/09/2021 23:00:13 19/09/2021 23:00:13 מאגר השיעורים moreshet@moreshet.co.il moreshet@moreshet.co.il שיעור לפרשת ויחי לפי האור החיים הקדוש - מס` 3 - (אלנקווה יוסף) מאת: אלנקווה יוסף - זמן: 39:39http://shiurim.moreshet.co.il/web/shiur.asp?id=354917 October 2013שיעור לפרשת ויחי לפי האור החיים הקדוש - מס` 2 - (אלנקווה יוסף) מאת: אלנקווה יוסף - זמן: 20:16http://shiurim.moreshet.co.il/web/shiur.asp?id=354817 October 2013שיעור לפרשת ויחי לפי האור החיים הקדוש - מס` 1 - (אלנקווה יוסף) מאת: אלנקווה יוסף - זמן: 28:02http://shiurim.moreshet.co.il/web/shiur.asp?id=354717 October 2013שיעור לפרשת ויגש לפי האור החיים הקדוש - מס` 5 - (אלנקווה יוסף) מאת: אלנקווה יוסף - זמן: 37:58http://shiurim.moreshet.co.il/web/shiur.asp?id=354617 October 2013שיעור לפרשת ויגש לפי האור החיים הקדוש - מס` 4 - (אלנקווה יוסף) מאת: אלנקווה יוסף - זמן: 24:32http://shiurim.moreshet.co.il/web/shiur.asp?id=354517 October 2013שיעור לפרשת ויגש לפי האור החיים הקדוש - מס` 3 - (אלנקווה יוסף) מאת: אלנקווה יוסף - זמן: 14:17http://shiurim.moreshet.co.il/web/shiur.asp?id=354417 October 2013שיעור לפרשת ויגש לפי האור החיים הקדוש - מס` 2 - (אלנקווה יוסף) מאת: אלנקווה יוסף - זמן: 28:06http://shiurim.moreshet.co.il/web/shiur.asp?id=354317 October 2013שיעור לפרשת ויגש לפי האור החיים הקדוש - מס` 1 - (אלנקווה יוסף) מאת: אלנקווה יוסף - זמן: 46:20http://shiurim.moreshet.co.il/web/shiur.asp?id=354217 October 2013שיעור לפרשת מקץ לפי האור החיים הקדוש - מס` 4 - (אלנקווה יוסף) מאת: אלנקווה יוסף - זמן: 25:01http://shiurim.moreshet.co.il/web/shiur.asp?id=354117 October 2013שיעור לפרשת מקץ-חנוכה לפי האור החיים הקדוש - מס` 3 - (אלנקווה יוסף) מאת: אלנקווה יוסף - זמן: 40:30http://shiurim.moreshet.co.il/web/shiur.asp?id=354017 October 2013שיעור לפרשת מקץ לפי האור החיים הקדוש - מס` 2 - (אלנקווה יוסף) מאת: אלנקווה יוסף - זמן: 50:03http://shiurim.moreshet.co.il/web/shiur.asp?id=353817 October 2013שיעור לפרשת מקץ לפי האור החיים הקדוש - מס` 1 - (אלנקווה יוסף) מאת: אלנקווה יוסף - זמן: 50:03http://shiurim.moreshet.co.il/web/shiur.asp?id=353717 October 2013שיעור לפרשת וישב לפי הזוהר הקדוש - (אלנקווה יוסף) מאת: אלנקווה יוסף - זמן: 26:06http://shiurim.moreshet.co.il/web/shiur.asp?id=353617 October 2013שיעור לפרשת וישב לפי האור החיים הקדוש - מס` 3 - (אלנקווה יוסף) מאת: אלנקווה יוסף - זמן: 42:05http://shiurim.moreshet.co.il/web/shiur.asp?id=353517 October 2013שיעור לפרשת וישב לפי האור החיים הקדוש - מס` 2 - (אלנקווה יוסף) מאת: אלנקווה יוסף - זמן: 42:57http://shiurim.moreshet.co.il/web/shiur.asp?id=353417 October 2013שיעור לפרשת וישב לפי האור החיים הקדוש - מס` 1 - (אלנקווה יוסף) מאת: אלנקווה יוסף - זמן: 47:45http://shiurim.moreshet.co.il/web/shiur.asp?id=353317 October 2013שיעור לפרשת ויצא לפי האור החיים הקדוש - מס` 5 - (אלנקווה יוסף) מאת: אלנקווה יוסף - זמן: 44:13http://shiurim.moreshet.co.il/web/shiur.asp?id=353217 October 2013שיעור לפרשת ויצא לפי האור החיים הקדוש - מס` 4 - (אלנקווה יוסף) מאת: אלנקווה יוסף - זמן: 24:11http://shiurim.moreshet.co.il/web/shiur.asp?id=353117 October 2013שיעור לפרשת וישלח לפי הזוהר הקדוש - (אלנקווה יוסף) מאת: אלנקווה יוסף - זמן: 42:57http://shiurim.moreshet.co.il/web/shiur.asp?id=353017 October 2013שיעור לפרשת ויצא לפי האור החיים הקדוש - מס` 3 - (אלנקווה יוסף) מאת: אלנקווה יוסף - זמן: 42:57http://shiurim.moreshet.co.il/web/shiur.asp?id=352917 October 2013שיעור לפרשת ויצא לפי האור החיים הקדוש - מס` 2 - (אלנקווה יוסף) מאת: אלנקווה יוסף - זמן: 44:12http://shiurim.moreshet.co.il/web/shiur.asp?id=352817 October 2013שיעור לפרשת ויצא לפי הזוהר הקדוש - (אלנקווה יוסף) מאת: אלנקווה יוסף - זמן: 27:22http://shiurim.moreshet.co.il/web/shiur.asp?id=352717 October 2013שיעור לפרשת ויצא לפי האור החיים הקדוש - מס` 1 - (אלנקווה יוסף) מאת: אלנקווה יוסף - זמן: 24:11http://shiurim.moreshet.co.il/web/shiur.asp?id=352617 October 2013שיעור לפרשת תולדות לפי האור החיים הקדוש - מס` 3 - (אלנקווה יוסף) מאת: אלנקווה יוסף - זמן: 35:53http://shiurim.moreshet.co.il/web/shiur.asp?id=352517 October 2013שיעור לפרשת תולדות לפי האור החיים הקדוש - מס` 2 - (אלנקווה יוסף) מאת: אלנקווה יוסף - זמן: 38:53http://shiurim.moreshet.co.il/web/shiur.asp?id=352417 October 2013