יהדות
הפוך לדף הבית
יהדות מידע יהודי חדשות דעות משפחה תרבות אוכל נשים חינוך


 
שו"ת אונליין
רבני שו"ת מורשת
  הרב אישון שלמה
מסחר וצרכנות כהלכה
  הרב אלנקווה יוסף
כללי וטיפול בחרדה, חינוך ילדים ודיני אבלות
  מר גלברד שמואל
טעמי המנהגים ומקורותיהן
  הרב לאו דוד
שאלות הלכתיות
  הרב ערוסי רצון
משפט התורה, משנת הרמב``ם ושאלות הלכתיות
  הרב עמית קולא
הלכה ומחשבה
  הרב אברהם יוסף
שאלות בהלכה, הלכות שבת וחג.
  הרב שרלו יובל
שאלות בהלכה; מחשבה ומשנת הציונות הדתית
  מכון התורה והארץ
מצוות התלויות בארץ
  רבני מכון פועה
גניקולוגיה ופוריות, טהרת המשפחה, חתנים
  מכון עתים
ייעוץ ומידע במעגל החיים היהודי
  מכון שלזינגר לרפואה והלכה
רפואה והלכה
  מכון שילה
פסיכולוגיה קלינית-טיפול זוגי ומשפחתי, טיפול ב
  הרב איר שמחוני
שלום בית, ייעוץ זוגי, הורות
  הרב ברוך אפרתי
הלכות צבא וסוגיות אזרחיות
  הרב משולמי כתריאל
מודעות והגשמה עצמית
  הרב יעקב רוז`ה
אבלות, זיהוי חללים והתרת עגונות
 
אמונה
 
הלכה בתחום הצבאי, שבת ומועדים וטהרת המשפחה
 
בריתות
  הרב ראובן בר-כץ
זוגיות, קשיים בחיי הזוגיות והאישות
  רבני דרך אמונה
הלכות מדינה, משנת הרב קוק, משנת הציונות הדתית
  רבני מכון משפטי ארץ
דיני ממונות
  הרב שמעון בן שעיה
גישור כהלכה - זוגיות, שלו``ב, גירושין, אישות

פרשת השבוע

דף הבית » פרשת השבוע » שיחת השבוע » ההתוועדות הארצית גליון 24, פרשת שלח
moreshet.co.il
E-mail: chabad@chabad.org.il  ת''ד 14 כפר חב''ד 72915   מספר פקס   9606169-03   מספר טלפון  9607588-03

חיפוש גיליון
 
חיפוש פרשה
הצג חפש
 
פרשה
   ערך לחיפוש
חפש

ההתוועדות הארצית ( גיליון 24 פרשת שלח , יש חדש )

ההתוועדות הארצית לקראת ג' בתמוז, יום ההילולא הי"ח של הרבי מליובאוויטש, תהיה אי"ה ביום חמישי, א' בתמוז (21.6), בשעה 8 בערב, בבית-הכנסת 'בית-מנחם' בכפר-חב"ד, סביב שולחנות ערוכים. בין האורחים: כ"ק אדמו"ר מבישטנא שליט"א, הרב מרדכי-שמואל אשכנזי, רבו של כפר-חב"ד; הרב יואל טוביאס, אב"ד שיבון ו' בני-ברק; הרב מנחם-מענדל גרונר, ראש-ישיבת חב"ד קריית-גת; איש העסקים ר' עמי פייקובסקי; העיתונאי בועז ביסמוט; ועוד. במעמד ישתתפו אלפי חסידי חב"ד ומוקירי הרבי מכל רחבי הארץ. פרטים בטל' 2770100-072.
התוועדות מרכזית לבני ישיבות

התוועדות מרכזית לבני ישיבות ואברכים, לרגל ג' בתמוז, תהיה אי"ה ביום ראשון ד' בתמוז, באולם טדי בבנייני האומה בירושלים. ההתוועדות תתחיל בשעה 10 בערב בדיוק, וישתתפו בה הרב שבתי סלביטיצקי, הרב יהושע שפירא ועוד רבנים.
שבת הכנה ליום הקדוש
אלפי תלמידי ישיבות חב"ד ברחבי הארץ יתכנסו השבת בכפר-חב"ד ל'שבת הכנה' לקראת ג' בתמוז, ביוזמת ועד התמימים העולמי. במהלך השבת יסעדו התלמידים את סעודות השבת בצוותא, יאזינו לשיעורים מרתקים ויתוועדו עם רבני הישיבות. היוזמה הזאת מתקיימת זו השנה החמישית ברציפות.
ב"ה. שיחה לפרשת שלח, גיליון 1328
שמות המרגלים ומשמעותם
הגמרא מציינת שיש "מסורת בידינו מאבותינו" שהמרגלים נקראו על שם מעשיהם, אולם "אנו לא עלתה בידינו אלא אחד: סתור בן מיכאל. סתור – שסתר מעשיו של הקב"ה; מיכאל – שעשה עצמו מך". בהמשך לזה אמר רבי יוחנן: "אף אנו נאמר, נחבי בן ופסי. נחבי – שהחביא דבריו של הקב"ה; ופסי – שפסע על מידותיו של הקב"ה".
דברי הגמרא תמוהים. הלוא במדרש נדרשים שמותיהם של כל המרגלים, ומדוע הגמרא אומרת "לא עלתה בידינו אלא אחד"? כמו-כן נדרש הסבר על דברי רבי יוחנן, שדרש את שמו של נחבי בן ופסי. וכי רק את שמו אפשר לדרוש ולא את שמות שאר המרגלים?
מקור הכשל
אלא שהגמרא לא באה לומר שאין אנו יודעים לדרוש את שמות המרגלים. באומרה "לא עלתה בידינו אלא אחד" כוונתה לומר ששמות שאר המרגלים אינם משמשים הוראה לדורות, ומה ששייך לנו אינו "אלא אחד" – הוראה אחת הנלמדת משמו של סתור בן מיכאל. על כך הוסיף רבי יוחנן, שעלינו ללמוד הוראה גם משמו של נחבי בן ופסי.
דור המדבר היה דור דעה, שעיקר עיסוקו היה לימוד התורה. לימוד נכון ושלם אמור לחדור עד הפעולות הגשמיות ולהיות ניכר גם במעשה, שהרי גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. הלימוד אמור להיות מתוך תחושה שהמעשה הוא העיקר. אולם בנקודה הזאת כשלו המרגלים.
סתירת מעשי הקב"ה
המרגלים התנגדו לכניסה לארץ-ישראל, משום שבה בני-ישראל אמורים לעסוק בעשייה גשמית של חרישה וזריעה ושאר הצרכים הגשמיים, בעוד במדבר הם יכולים להתמסר ללימוד תורה ולעבודת ה'. טעותם הייתה שלא הבינו כי המצוות המעשיות הן התכלית.
ההוראה מכך בעבורנו נרמזת בשם סתור בן מיכאל: "סתור – שסתר מעשיו של הקב"ה". תכלית בריאת העולם הזה הגשמי היא שאנחנו נעשה לקב"ה 'דירה' כאן למטה, על-ידי מצוות מעשיות. מי שאינו רואה חשיבות במעשה המצוות סותר את מעשי הקב"ה, שכן העולם נשאר חרֵב. ואמרו חז"ל: "כל דור שאינו נבנה (בית-המקדש) בימיו, מעלה עליו הכתוב כאילו הוא החריבו".
לגלות, לא להחביא
כיצד האדם יכול לסתור את מעשיו של הקב"ה? מסבירה הגמרא: "בן מיכאל – שעשה עצמו מך". הקב"ה הנמיך את עצמו כביכול, כדי לאפשר לאדם בחירה חופשית. לכן הוא מעניק ליהודי אפשרות לפעול במנוגד לרצון האלוקי עד כדי יכולת לסתור, חלילה, את מעשי ה'.
רבי יוחנן מוסיף שעלינו ללמוד לקח גם מהטעות המקופלת בשם נחבי בן ופסי: "נחבי – שהחביא דבריו של הקב"ה; ופסי – שפסע (דילג) על מידותיו של הקב"ה". עלינו להיזהר שלא 'להחביא' את דברי הבורא, הדיבור האלוקי שמצוי בכל נברא ומחיה אותו כל רגע. עלינו לפעול לגילוי הדיבור האלוקי, שהמצוות יהיו 'מאירות', ואז נוכל לכוון לרצון ה' ולמלא את ייעודנו בעולם הזה.
(לקוטי שיחות כרך יח, עמ' 150)
1328
ארץ-ישראל
חפץ בלב
"אם חפץ בנו ה' והביא אותנו אל הארץ הזאת" (במדבר יד,ח). אם החפץ והרצון בשם ה' לארץ-ישראל יהיה "בנו" – בתוך ליבנו, כי-אז "והביא אותנו" – נזכה להיכנס אל הארץ ולרשת אותה.
(האדמו"ר ממודזיץ)
לא לשבת
"ארץ אוכלת יושביה" (במדבר יג,לד). ארץ-ישראל סגולתה לאכול את יושביה, אלו הקופאים במקומם בלי תנועה כלשהי. אי-אפשר לאדם השוכן בה להיות בבחינת 'יושב', אלא עליו להיות בבחינת 'מהלך', העולה מדרגה לדרגה.
(רבי יצחק מוורקה)
הקדושה קיימת
"הטובה היא אם רעה" (במדבר יג,יט). הארץ טובה אפילו אם נדמה לאדם שהיא רעה. הקדושה של ארץ-ישראל אינה מסתלקת ממנה, ומתחת למציאות החיצונית חבוי תמיד הטוב. בשעה שישראל באים אל הארץ, הקדושה המוסתרת עולה ומתגלה.
(ספר הזכות)
הכנענים עקרו
"היש בה עץ אם אַיִן" (במדבר יג,כ). במדרש מסופר שבשעה ששמעו הכנענים שבני-ישראל יצאו ממצרים והם אמורים ללכת לארץ-ישראל, עקרו את עצי הפרי שבה, שלא יהיו ישראל נהנים מהם. לפיכך נצטוו המרגלים לראות "היש בה עץ אם אין".
(אלשיך)
כבודה של ארץ-ישראל
פעם אחת בא לעיירה ליובאוויטש חסיד מירושלים. יצא הרבי ה'צמח-צדק' לקבל את פניו בבגדי שבת באומרו: צריכים לכבד אותו משום כבודה של ארץ-ישראל.
להתגבר על ההרים
"ירושלים הרים סביב לה, וה' סביב לעמו מעתה ועד עולם" (תהילים קכה,ב). הרבה 'הרים' ומעצורים יעמדו לנו בעת שנרצה לזכות בירושלים, אבל ה' סביב לעמו מעתה ועד עולם, ובעזרת השם נתגבר על כל המכשולים.
(אמרי כהן)
פלטין של מלך
במכתב ששיגר הרבי הריי"צ מליובאוויטש אל ראשוני המתיישבים בכפר-חב"ד נאמר בין השאר: "בפלטין של מלך אתם נמצאים בכל עת ובכל שעה, סדרו את חייכם על-פי התורה... בלי כל פשרות, והאצילו מרוחה... על שאר אחיכם בני-ישראל מתוך קירוב אמיתי".
ויזה מהמלך
הנוסע לארץ-ישראל צריך להצטייד ב'ויזה' גם מהמלך שארץ-ישראל נקראת פלטרין שלו. את ה'ויזה' מקבלים על-ידי הוספה בלימוד התורה ובקיום המצוות בהידור.
(הרבי מליובאוויטש)
1328
טלית משמחת
חסיד חב"ד נשא אישה שלא הכירה את כל מנהגי חב"ד. היא לא ידעה שבחב"ד אין נוהגים לתפור 'עטרה' על הטלית, ושנה אחת, לקראת יום-הולדתו של בעלה, קנתה לו טלית חדשה, מעוטרת בעטרת כסף מרשימה.
החסיד לא רצה שהאישה תיעלב, הודה לה בלבביות והלך בשבת בטלית לבית-הכנסת. ראה זאת אחד המתפללים, נטפל אליו ולגלג על הטלית שהתעטף בה. הייתה בפיו עקיצה לפני התפילה ובדיחה אחרי התפילה, ואילו החסיד שתק ולא הגיב.
בנו הקטן, שנעלב מהלגלוג על חשבונו של אביו, שאל אותו למה היה צריך להתעטף בטלית הזאת. השיב האב: "מה אכפת לך שבטלית אחת אני משמח שני יהודים"...
1328
כוח המצווה
"כשיהודי פשוט מנשק את חוטי הציצית שלו, הדבר יקר במרומים מהקילוסים הנעלים ביותר של המלאך מיכאל" (הבעל-שם-טוב)


פורטל מורשת
דף הבית
אודות
צור קשר
הוסף למועדפים
הפוך לדף הבית
רישום חברים
מפת האתר
ראשי
שאל את הרב
שיעורי תורה
לימוד יומי
לוח שנה עברי
זמני היום
זמני כניסת ויציאת השבת
רפואה שלמה - רשימת חולים לתפילה
פורומים
שידוכים
תיירות
שמחות
אינדקס
ערוצי תוכן
יהדות
מידע יהודי
חדשות
דעות
משפחה
תרבות
אוכל
קניות
כלים
פרסמו אצלנו
במה ציבורית
המייל האדום
בניית אתרים
סינון אתרים
RSS
דרושים
תיק תק – פיתוח אתרים לביה"ס
לוח שנה עברי
זמני היום וזמני כניסת ויציאת השבת
מגשר גירושין
אינדקס אתרי יהדות
אינדקס אתרי חינוך
בית מדרש | מידע יהודי | פרשת השבוע | מאגר השיעורים | לוח שנה עברי | אנציקלופדיית יהדות | חדשות | תרבות | אוכל | קניות | אינדקס אתרים | רפו"ש | שו"ת | פורומים | שידוכים | שמחות | תיירות | במה ציבורית | בניית אתרים | סינון אתרים | דף הבית | הוסף למועדפים | אודות | צרו קשר | RSS | פרסמו אצלינו | דרושים
© כל הזכויות שמורות ל SafeLines