יהדות
הפוך לדף הבית
יהדות מידע יהודי חדשות דעות משפחה תרבות אוכל נשים חינוך


 
שו"ת אונליין
רבני שו"ת מורשת
  הרב אישון שלמה
מסחר וצרכנות כהלכה
  הרב אלנקווה יוסף
כללי וטיפול בחרדה, חינוך ילדים ודיני אבלות
  מר גלברד שמואל
טעמי המנהגים ומקורותיהן
  הרב לאו דוד
שאלות הלכתיות
  הרב ערוסי רצון
משפט התורה, משנת הרמב``ם ושאלות הלכתיות
  הרב עמית קולא
הלכה ומחשבה
  הרב אברהם יוסף
שאלות בהלכה, הלכות שבת וחג.
  הרב שרלו יובל
שאלות בהלכה; מחשבה ומשנת הציונות הדתית
  מכון התורה והארץ
מצוות התלויות בארץ
  רבני מכון פועה
גניקולוגיה ופוריות, טהרת המשפחה, חתנים
  מכון עתים
ייעוץ ומידע במעגל החיים היהודי
  מכון שלזינגר לרפואה והלכה
רפואה והלכה
  מכון שילה
פסיכולוגיה קלינית-טיפול זוגי ומשפחתי, טיפול ב
  הרב איר שמחוני
שלום בית, ייעוץ זוגי, הורות
  הרב ברוך אפרתי
הלכות צבא וסוגיות אזרחיות
  הרב משולמי כתריאל
מודעות והגשמה עצמית
  הרב יעקב רוז`ה
אבלות, זיהוי חללים והתרת עגונות
 
אמונה
 
הלכה בתחום הצבאי, שבת ומועדים וטהרת המשפחה
 
בריתות
  הרב ראובן בר-כץ
זוגיות, קשיים בחיי הזוגיות והאישות
  רבני דרך אמונה
הלכות מדינה, משנת הרב קוק, משנת הציונות הדתית
  רבני מכון משפטי ארץ
דיני ממונות
  הרב שמעון בן שעיה
גישור כהלכה - זוגיות, שלו``ב, גירושין, אישות

פרשת השבוע

דף הבית » פרשת השבוע » שבתון » המשכן וכליו - סדר הבניה  גליון 18, פרשת ויקהל
moreshet.co.il
E-mail: ns-SAFt@NONSTOP.NET.IL  לוחמי הגיטו 16 פתח-תקווה   מספר פקס   03-9249978   מספר טלפון  03-9241240

חיפוש גיליון
 
חיפוש פרשה
הצג חפש
 
פרשה
   ערך לחיפוש
חפש

המשכן וכליו - סדר הבניה ( גיליון 18 פרשת ויקהל , סא''ל אבנר גולדמן ז''ל )

כאשר בצלאל בונה את הארון מתארת התורה בפרשתנו את סדר הפעולות (שמות ל"ז א'-ח'): "ויעש בצלאל את הארון...ויצפהו זהב טהור...ויצוק לו ארבע טבעות זהב ...ויעש בדי עצי שיטים, ויצף אותם זהב. ויבא את הבדים בטבעות על צלעות הארון לשאת את הארון...ויעש כפורת...". כלומר הסדר הוא: ארון, טבעות, בדים, הכנסת הבדים לטבעות ואח"כ כפורת. לעומת זה כאשר משה מרכיב את המשכן (פרשת פקודי, מ' כ'): "ויקח ויתן את העדות אל הארון וישם את הבדים על הארון. ויתן את הכפורת על הארון מלמעלה" כלומר הסדר הוא: קודם הכנסת הלוחות לארון ורק אח"כ מכניסים את הבדים לטבעות. סדר זה שונה מתאור בניית הארון ע"י בצלאל בפרשת ויקהל.
כדי להבין מדוע משה ובצלאל פועלים בשונה זה מזה צריך להבין את ההבדלים ביניהם.
שמות ל"ה ל': "ויאמר משה אל בני ישראל: ראו קרא ה' בשם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה". ומפורסמת הגמרא בברכות (נ"ה.): "אמר רב שמואל בר נחמני אמר רב יונתן: בצלאל על שם חכמתו נקרא. בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה לך אמור לו לבצלאל עשה לי משכן ארון וכלים, הלך משה והפך ואמר לו עשה ארון וכלים ומשכן. אמר לו (בצלאל) משה רבינו מנהגו של עולם אדם בונה בית ואחר כך מכניס לתוכו כלים ואתה אומר עשה לי ארון וכלים ומשכן. כלים שאני עושה להיכן אכניסם? שמא כך אמר לך הקדוש ברוך הוא: עשה משכן ארון וכלים. אמר לו (משה) שמא בצל אל היית וידעת".
שואלים התוספות במקום: "היכן מצאנו שציוה הקדוש ברוך הוא לעשות משכן תחילה? והרי בפרשת תרומה כתיב ארון תחילה?" ועונים התוספות: "ויש לומר דבפרשת כי תשא כתוב: את אוהל מועד ואת הארון לעדות". והפסוק המלא הוא (ל"א א-ז): "ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי.... ועשו את כל אשר ציויתיך את אהל מועד ואת הארון לעדות ואת הכפורת אשר עליו ואת כל כלי האהל ... ואת בגדי השרד ואת בגדי הקודש לאהרון הכהן ואת בגדי בניו לכהן".
לכאורה לא מובנת תשובת התוספות - הרי תחילת הציווי בפרשת תרומה הוא על הכלים ורק אח"כ האהל - וזהו הסדר בו העביר משה לבצלאל את הציווי. אלא שמשה שמע שני ציווים שונים - הראשון הוא ציווי שמטרתו השראת השכינה בתוך בני ישראל ("ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"). ציווי זה שייך למשה, ולכן למשה נאמרו הכלים תחילה ובראשם הארון והכפורת שהם עיקר השראת השכינה. לעומת זה יש ציווי נוסף, והוא לבנות בפועל את המשכן. ציווי זה נמסר לבצלאל דרך משה. כאן כבר יש את ההגיון של הבניה ולכן צריך לבנות בסדר ההגיוני והנכון. כאשר משה שומע את שני הצווים הוא מבין מהי מטרת המשכן ולכן הוא פונה לבצלאל בארון תחילה. לעומת זה בצלאל מבין בחוכמתו שלא כך ציווה ה' לבנות את המשכן ולכן הוא מתקן את משה, ומשה עונה לו "שמא היית בצל אל וידעת" – לא "ושמעת", כלומר הבנת נכון.
החתם סופר בתשובותיו דן בקריאת פרשת הנשיאים בחנוכה והוא מביא את דברי הפסיקתא: "אמר ר' חנינא: בעשרים וחמישה בכסלו נגמרה מלאכת המשכן, ועשה מקופל עד אחד בניסן שהקימו משה באחד ניסן – (בפקודי) ביום החודש הראשון באחד לחודש תקים את משכן אוהל מועד". ומביא החת"ס את שאלת מורו הגאון החסיד שבכהונה ר' נתן אדלר בן שמעון הכהן זצ"ל על הגמרא בברכות: אם לא הקימו את המשכן עד ניסן הרי ממילא לא היה להיכן להכניס את הכלים - ומה משנה סדר הבניה שלהם? ותירץ שקודם שנמשחו הכלים לא הקפידו - אלא כל שאלתו של בצלאל היא אחרי משיחת הכלים. בצלאל הבין שמשיחת הכלים היא כסדר בנייתם, ולכן צריך קודם למשוח את המשכן ואח"כ את הכלים. לכן שאלת בצלאל היא לשבעת ימי המילואים ולתהליך משיחת הכלים. החתם סופר משבח את תירוצו של מורו הגאון זצ"ל.
שואל הרב גורן: לא ברורה כלל שאלת מורו ורבו של החת"ס. כאשר האוהל מקופל מאחסנים את הכלים בתוך הכיסויים שלהם כמו בזמן המסעות ולכן אין מקום כלל לשאלתו. הרב גורן עצמו מסביר אם כן ששאלת בצלאל לא נגעה לשבעת ימי המילואים - אלא להפך לימי בניית הכלים. לפי הסדר בו צווה בצלאל, הכיסויים לכלים מופיעים בסוף, ולכן חייבים את המשכן כדי לאחסן אותם בו עד לגמר הכנת הכיסויים.
אם נסביר שיש הבדלים בציווים למשה ולבצלאל - מובנת שאלת מורו של החתם סופר. בצלאל אחראי על הבניה, והוא יודע שגמר הבניה היא המשיחה והנחת הכלי במקומו, ולכן הוא שואל היכן יונחו הכלים אם הם ימשחו לפני אוהל מועד. משה לעומתו יודע כי מטרת האוהל והכלים היא השראת השכינה, ולכן כל עוד השכינה אינה שורה באוהל (כי הוא עדיין לא נמשח או מפורק) אין הקפדה היכן יונחו הכלים ויכולים להיות בכיסויים שלהם. מכיוון שבצלאל קיבל את הציווי על הבניה הוא מוטרד גם מסדר המשיחה וההרכבה שבשבעת ימי המילואים.
בזה אפשר להסביר גם את ההבדלים בסדר הרכבת הארון בין בצלאל ומשה. בצלאל מרכיב לפי הסדר הבניה ההגיוני: ארון, טבעות, בדים וכפורת. משה מרכיב לפי הסדר המתאים להשראת השכינה, ולכן קודם העדות ורק אח"כ הבדים (כדי שהארון יישא את נושאיו) ולבסוף הכפורת.


פורטל מורשת
דף הבית
אודות
צור קשר
הוסף למועדפים
הפוך לדף הבית
רישום חברים
מפת האתר
ראשי
שאל את הרב
שיעורי תורה
לימוד יומי
לוח שנה עברי
זמני היום
זמני כניסת ויציאת השבת
רפואה שלמה - רשימת חולים לתפילה
פורומים
שידוכים
תיירות
שמחות
אינדקס
ערוצי תוכן
יהדות
מידע יהודי
חדשות
דעות
משפחה
תרבות
אוכל
קניות
כלים
פרסמו אצלנו
במה ציבורית
המייל האדום
בניית אתרים
סינון אתרים
RSS
דרושים
תיק תק – פיתוח אתרים לביה"ס
לוח שנה עברי
זמני היום וזמני כניסת ויציאת השבת
מגשר גירושין
אינדקס אתרי יהדות
אינדקס אתרי חינוך
בית מדרש | מידע יהודי | פרשת השבוע | מאגר השיעורים | לוח שנה עברי | אנציקלופדיית יהדות | חדשות | תרבות | אוכל | קניות | אינדקס אתרים | רפו"ש | שו"ת | פורומים | שידוכים | שמחות | תיירות | במה ציבורית | בניית אתרים | סינון אתרים | דף הבית | הוסף למועדפים | אודות | צרו קשר | RSS | פרסמו אצלינו | דרושים
© כל הזכויות שמורות ל SafeLines