אליהו הנביא / מבוא / העל זמניות של אליהו

העל זמניות של אליהו
הנביא אליהו הוא הדמות היחידה ביהדות המלווה את עם ישראל לאורך כל ההסטוריה שלו , החל מתחילת התגבשותה כממלכה ועד ביאת המשיח ואחרית הימים. לטוענים כי פנחס הוא אליהו הרי שהוא מלווה אותנו עוד מזמן הליכתנו במדבר.
 


לטענת הרב ד"ר ש.ז. כהנא מטהו של אליהו אף עבר לו בירושה מיעקב אבינו.
כאמור לאורך כל הזמן הזה, זמן של אלפי שנים, מלווה אליהו את עם ישראל.
ייתכן שמותו האגדי והעלמותו , הם שעשוהו לדמות שחוזרת ובאה בהיסטוריה היהודית.

הסיפורים על אליהו החל מתקופת המקרא ועד היום הם שונים ומשונים.
הוא לובש צורה ופושט צורה, הוא מגולגל בדמויות שונות , בעלות תכונות שונות, אולם הוא שב ומופיע .

הוא מבקר בבתים - במוצאי שבת, בליל הסדר ובברית המילה. הוא גומל צדקה וחסדים עם עניי ישראל, הוא נלחם בעוולות חברתיות והוא מכונן לבשר על הגאולה באחרית הימים.

סביב דמותו של אליהו הלכה ונרקמה במהלך הדורות יצירה רחבה וענפה של סיפורים, שירים, מחזות, אמנות פלסטית וחפצים שימושיים.

אליהו מתחיל את דרכו בשחר ילדותו של העם בספר מלכים כנביא קשה וקנאי, הלוחם באלילות ורואה את ייעודו בחשיפת האמת. הוא תוקף את עם ישראל ואת אחאב מלך ישראל בשל נהייתם אחר עבודה זרה . הוא גוזר גזרת בצורת למשך שלש שנים, הוא מודיע לאחאב כי הכלבים ילוקו את דמו והאו שורף את שליחי המלך. אולם ללא ספק , המעשה הגדול ביותר בחייו של אליהו- הוא מעמד הר הכרמל, שם, לאחר כשלון נביאי הבעל, קורא אליהו לכל ישראל ומאחד אותם מחדש. באותו מעמד, לאחר שנים של עבודה זרה, צועק כל העם כאיש אחד – "ה' הוא האלוקים".

התקופה הבאה בה אנו פוגשים את אליהו היא בשלהי הבית הראשון אז עומד הנביא מלאכי ומנבא "הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם"

בתקופת המשנה והתלמוד אנו מוצאים עשרות סיפורים בהם מתגלה אליהו לבני-אדם, ומעביר להם מסר .
בדרך כלל היו אלו אנשים מיוחדים, רבנים ומנהיגים דתיים, בעלי איכות דתית יוצאת דופן שאליהם היה אליהו מתגלה.
לעתים בעקבות מעשה לא ראוי שעשו היה אליהו מפסיק להתגלות אליהם.
על פי התלמוד היה אמורא שאליהו הכתיב לו ספרים שלמים, המכונים תנא דבי אליהו.
תופעה זו של גילוי אליהו, נמשכת גם בתקופת הגאונים ובימי הביניים כגון באגרת רב שרירא גאון ובספר חסידים .

בתקופת החסידות אנו מוצאים יותר ויותר סיפורים המתארים את אליהו כמגן על החלשים ומסייע לנזקקים.מכל האמור עולה כי לאחר שעלה אליהו בסערה השמימה , הוא הפך מדמות קשה וקנאית , המקנאה לשם ה' ומוכנה עבור כך לפגוע בעם ישראל, לדמות הצועדת לימין עם ישראל ומלווה אותו בדאגה ובמסירות.
אליהו של התקופה הבתר מקראית הוא דמות המגינה על עם ישראל ומסנגרת עליו. הוא תומך ומציל, מרפא ומגן, מסייע ודואג מלמד תורה ומחזק את הערבות ההדדית.
ככזה, הפך אליהו להיות אחד מגיבורי המקרא האהובים והנוכחים ביותר בפולקלור היהודי וסיפורי אליהו מלווים אותנו ונוכחים בחיינו.

גם היום אליהו נמצא איתנו . הוא תופס מקום נכבד במחזור השנה ובמעגל החיים. הוא איתנו בברכת המזון ובתפילה , בכל מוצאי שבת , בכל ברית ובליל הסדר. הוא חלק מציפיתנו לגאולה, ובימות המשיח כפי שניבא הנביא מלאכי הוא יופיע מחדש.

אליהו אם כן ממשיך ומלווה אותנו בכל יום ויום בשמחה ובעצב בגלות ובגאולה בקודש ובחול.

אפשר וחזונו של הנביא מלאכי, כי אליהו ישיב לב אבות על בנים ויאחד בין הדורות, מתקשר לכל גלגולי אליהו. כבר בתנ"ך אנו מוצאים את שאיפתו לאחדות - "ויקח אליהו שתים עשרה אבנים כמספר שבטי ישראל..." .
זו היא משאת נפשו של אליהו מאז שחר היותנו לעם ועד הגאולה השלמה - לאחד. לאחד את ישראל עם אביו שבשמים. לחבר בין השבטים ולקשר בין הדורות .


חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972