מבוא
הנביא אליהו הוא הדמות היחידה ביהדות המלווה את עם ישראל לאורך כל ההסטוריה שלו , החל מתחילת התגבשותה כממלכה ועד ביאת המשיח ואחרית הימים.
 


לטוענים כי פנחס הוא אליהו הרי שהוא מלווה אותנו עוד מזמן הליכתנו במדבר. ולטענת הרב ד"ר ש.ז. כהנא מטהו של אליהו אף עבר לו בירושה מיעקב אבינו.
כאמור לאורך כל הזמן הזה, זמן של אלפי שנים, מלווה אליהו את עם ישראל.
ייתכן שמותו האגדי והעלמותו , הם שעשוהו לדמות שחוזרת ובאה בהיסטוריה היהודית.

הסיפורים על אליהו החל מתקופת המקרא ועד היום הם שונים ומשונים.
הוא לובש צורה ופושט צורה, הוא מגולגל בדמויות שונות , בעלות תכונות שונות, אולם הוא שב ומופיע .

הוא מבקר בבתים - במוצאי שבת, בליל הסדר ובברית המילה. הוא גומל צדקה וחסדים עם עניי ישראל, הוא נלחם בעוולות חברתיות והוא מכונן לבשר על הגאולה באחרית הימים.

סביב דמותו של אליהו הלכה ונרקמה במהלך הדורות יצירה רחבה וענפה של סיפורים, שירים, מחזות, אמנות פלסטית וחפצים שימושיים.

אליהו מתחיל את דרכו בשחר ילדותו של העם בספר מלכים כנביא קשה וקנאי, הלוחם באלילות ורואה את ייעודו בחשיפת האמת. הוא תוקף את עם ישראל ואת אחאב מלך ישראל בשל נהייתם אחר עבודה זרה . הוא גוזר גזרת בצורת למשך שלש שנים, הוא מודיע לאחאב כי הכלבים ילוקו את דמו והאו שורף את שליחי המלך. אולם ללא ספק , המעשה הגדול ביותר בחייו של אליהו- הוא מעמד הר הכרמל, שם, לאחר כשלון נביאי הבעל, קורא אליהו לכל ישראל ומאחד אותם מחדש. באותו מעמד, לאחר שנים של עבודה זרה, צועק כל העם כאיש אחד – "ה' הוא האלוקים".

התקופה הבאה בה אנו פוגשים את אליהו היא בשלהי הבית הראשון אז עומד הנביא מלאכי ומנבא "הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם"בתקופת המשנה והתלמוד אנו מוצאים עשרות סיפורים בהם מתגלה אליהו לבני-אדם, ומעביר להם מסר .
בדרך כלל היו אלו אנשים מיוחדים, רבנים ומנהיגים דתיים, בעלי איכות דתית יוצאת דופן שאליהם היה אליהו מתגלה.
לעתים בעקבות מעשה לא ראוי שעשו היה אליהו מפסיק להתגלות אליהם.
על פי התלמוד היה אמורא שאליהו הכתיב לו ספרים שלמים, המכונים תנא דבי אליהו.
תופעה זו של גילוי אליהו, נמשכת גם בתקופת הגאונים ובימי הביניים כגון באגרת רב שרירא גאון ובספר חסידים .

בתקופת החסידות אנו מוצאים יותר ויותר סיפורים המתארים את אליהו כמגן על החלשים ומסייע לנזקקים.מכל האמור עולה כי לאחר שעלה אליהו בסערה השמימה , הוא הפך מדמות קשה וקנאית , המקנאה לשם ה' ומוכנה עבור כך לפגוע בעם ישראל, לדמות הצועדת לימין עם ישראל ומלווה אותו בדאגה ובמסירות.
אליהו של התקופה הבתר מקראית הוא דמות המגינה על עם ישראל ומסנגרת עליו. הוא תומך ומציל, מרפא ומגן, מסייע ודואג מלמד תורה ומחזק את הערבות ההדדית.
ככזה, הפך אליהו להיות אחד מגיבורי המקרא האהובים והנוכחים ביותר בפולקלור היהודי וסיפורי אליהו מלווים אותנו ונוכחים בחיינו.

גם היום אליהו נמצא איתנו . הוא תופס מקום נכבד במחזור השנה ובמעגל החיים. הוא איתנו בברכת המזון ובתפילה , בכל מוצאי שבת , בכל ברית ובליל הסדר. הוא חלק מציפיתנו לגאולה, ובימות המשיח כפי שניבא הנביא מלאכי הוא יופיע מחדש.

אליהו אם כן ממשיך ומלווה אותנו בכל יום ויום בשמחה ובעצב בגלות ובגאולה בקודש ובחול.

אפשר וחזונו של הנביא מלאכי, כי אליהו ישיב לב אבות על בנים ויאחד בין הדורות, מתקשר לכל גלגולי אליהו. כבר בתנ"ך אנו מוצאים את שאיפתו לאחדות - "ויקח אליהו שתים עשרה אבנים כמספר שבטי ישראל..." .
זו היא משאת נפשו של אליהו מאז שחר היותנו לעם ועד הגאולה השלמה - לאחד. לאחד את ישראל עם אביו שבשמים. לחבר בין השבטים ולקשר בין הדורות .


הרב ד"ר ש.ז. כהנא (שז"ך) היה קשור לאליהו בכל נימי נפשו.
בדמיונו הוא ראה את אליהו עומד מולו ומשוחח עימו. את ה - ואו של אליהו הוא ראה כאמור כמטה, מטה חובלים, מטה זעם אך גם מטה הליכה. עימו מכנס אליהו את נדחי ישראל.

במסגרת עבודתו כמנכ"ל משרד הדתות פיתח שז"ך את המקומות הקדושים וביניהם ייחס חשיבות רבה למערת אליהו שבהר הכרמל. הוא אסף מקורות הסטוריים על המערה. השקיע זמן וכסף בפיתוחה וערך בה תפילות והתוועדויות.

הפעילות סביב המערה גרמה לכך שאנשים רבים, בהם גם "עמך ישראל", אנשים פשוטים, עלו למערה, אם כבודדים או כמשפחות, כדי לבקש בקשותף לערוך סעודות הודיה,או סתם להדליק נר ולהתפלל.

שז"ך ערך כינוסים שונים בנושא אליהו ותמיד היה הנואם המרכזי בכינוסים אלה
כך למשל בעיתון הארץ משנת 61 אנו מוצאים כתבה גדולה על :
הכינוס השני של חוקרי הפולקלור היהודי, המוקדש הפעם לנושא:
אליהו הנביא במנהגים ובמסורות ישראל.

שז"ך השקיע מאמצים בקיום סעודות מלווה מלכה לתושבי תל אביב, עיר מגוריו, במוצאי שבתות ובהם הירבה לדבר על אליהו, העתיד לבוא במוצאי שבת.

שז"ך גם היה נוהג לקשר את אליהו לחלוצים ולבנין הארץ. בעיניו ראה את אליהו מוביל את ספינות המעפילים ומנווט את דרכן בחשכה אל חיפה – עירו. כיצד מסייע אליהו, הנראה כלפי חוץ כפועל פשוט,לבנות בתים בישראל , וכיצד הוא פועל מאחורי הקלעים להביא לתמיכת העולם בהקמת המדינה .

במיוחד הרבה שז"ך לדבר על הפסוק המפורסם במלאכי "הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא... והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם" את החצי הראשון של הפסוק "והשיב לב אבות על בנים" כולנו מבינים, נהג שז"ך לומר. תפקידו של אליהו הוא להעביר את יראת השמים, אהבת ה' ולימוד התורה שיש באבות גם לבנים. אולם מה פרוש "ולב בנים על אבותם" ? מה יש בהם בבנים שאין באבות? כך היה שז"ך חוזר ושואל.
והוא אף היה עונה – בבנים יש התלהבות, רצון לעשות שינוי, ליצור, להקים ארץ חדשה. הצעירים מנסים ומעיזים, בונים ויוצרים, את הכוחות האלה צריך להעביר גם לאבות.
היה ברור לו לשז"ך כי הפסוק מדבר על החלוצים שעזבו את משפחותיהם ברוסיה ועלו לארץ, התישבו בה, החיו אותה מחדש והביאו את הוריהם, את האבות, אחריהם.

לאחר ששז"ך נפטר נשארו בידינו הרבה כתבים , סיפורים ורעיונות תורניים שנותרו בכתב יד אנו אספנו אותם וערכנו אותם מחדש.
חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972