אגם החולה - אגדת הכובשים
 


שמעתי שיָם זה לא נעשה "במחשבה תחילה", אלא נוצר אחרי כן. לפי מה ששמעתי, געש הים הזה והתפרץ מהתהום שבפנים כלפי חוץ, אחרי מותו של יהושע בן נון כובש הארץ. והמעשה כך היה:
אזור זה, השוכן על גבולות הארץ, ליד דן שבקצהו העליון, שבסביבת מי מרום (על שם העתיד), הוא האזור שבו התחוללה המערכה הגדולה והמכריעה של מלחמות יהושע בכיבוש הארץ. בחבל ארץ זה, מלכים רבים ועצומים כשבראשם יבין מלך חצור, התאחדו, "ויצאו הם וכל מחניהם עמם, עם רב כחול אשר על שפת הים לרב ימים, ורכב רב מאד" (יהושע י"א). במלחמת הנצחון הזאת, התרחשו מעשי גבורה נפלאים, בחסדי ה', עמדו והקימו כאן על במתי החולה - שהיתה אז מלאה גבעות, את בית מדרשו של יהושע, ללמד בני ישראל תורת ה' וחץ וקשת. "למען דעת דורות בני ישראל ללמדם מלחמה, אשר לפנים לא ידעום", כפי שמסופר בספרי יחוס האבות ובמסורת הערבית על קברו של נבי יושע, המיוחסת ליהושע בן נון.אך כשמת יהושע, נעלמה הגבורה מישראל. זה הלך לכרמו וזה לשדהו, וערי הגבול היו פרוצות ונעשו הפקר, ויהושע אפילו לא נספד כהלכה. הוא ודרכו כאילו נשכחו. חמת ארץ ישראל עלתה לשמים, וההרים שקעו במקומם, ומקום זה געש אף הוא ונהפך לים.
זכר לדבר קיים בשמו של הים "ים סימכי" - ים הגדים, הוא רמז ליהושע, שהיה סמלו גד, כמו שדרשו חז"ל על הפסוק "וידגו לרוב בקרב הארץ" - מי ששמו כשם הדג "נון", בנו יהושע מכניסן לארץ. והיה שם זה של הים לתזכורת על עוונם שהזניחו את הארץ ובטחונה.
ומעשה זה - הוסיף הזקן - מרומז באגדת חז"ל, על הר גועש שהיה עומד בסמוך למקום קבורתו של יהושע: "ויקברו אותו בתמנת סרח.. מצפון להר געש".
היכן הר הגעש? איננו, נעלם.
חכמים מספרים: "חזרנו על כל המקרא ולא מצינו מקום ששמו הר געש". והכוונה היא להר שגעש על ישראל כיון שנתרשלו בהספדו של יהושע ובכבודו. הקב"ה רצה להרעיש עליהם את ההר, להפילו עליהם ולאבדם, מכיון שלאחר חלוקת א"י היתה חביבה עליהם יותר מדי, זה עוסק בכרמו, זה בזיתו וזה עוסק בפחמו".
נכון - המשיך הזקן - שתמנת סרח נמצאת ליד שכם, ורחוקה מיָם החולה, בכל זאת יתכן שמקומו של הר הגעש הוא כאן, ויתכן שאותו הדבר התרחש בכל המקומות שהיו קשורים ליהושע ובפרט במקום מלחמותיו הגדולות ובית מדרשו.
אולם בימינו, שצה"ל חידש את מסורת הכובשים הראשונים, ונערי ישראל התבצרו במקום ע"י לחימה ועלילות גבורה, המקום חזר לסורו, המקום תוקן ומקומו של יהושע חזר ושב למעלה לבית מדרשו, ללמד בני ישראל חץ וקשת, ידיהם לקרב ואצבעותיהם למלחמה, ולשמור את תורת ה'.
קישורים לדפים פנימיים


 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972