אגם החולה - אגדת העונש
 


המספר השני הלך בדרכו של המספר הראשון וסיפר מעשה במים. למעשה, אמר המספר - הרי ים החולה - שמקורו בבריכת רם, הוא ים חדש שנוצר אחרי כן ולא היה במעשה בראשית.
דבריו שנאמרו בהדגשה, הדהימו את המסובים, והם הסתכלו עליו בתמהון. היתכן? אולם המספר לא נבהל מעיני המסתכלים והמשיך את סיפורו כשהוא מדגיש כל מילה ומילה.
ים זה לא היה מלפנים, הוא נברא מאוחר יותר כעונש לחטא האנשים שגרו במקום, וכשבטל העוון בוטל העונש.
מעשה זה שאני מספר לכם, שמעתי פעם בצורה משובשת מערביי המקום, אנשי העארנה, יושבי המחצלאות, הזוכרים מקרים קדומים. סיפורם משובש ולקוי, כמו ששובשו הרבה דברים, ועלינו לזרוק את הקליפה ולקחת את הגרעין.במקום זה, היה בעבר ישוב גדול, עיר שלמה. אלא שאנשיה היו רעים וחטאים, כמו אנשי סדום. באותו יום שהמלאכים יצאו להפוך את סדום, עברו בדרכם במקום זה ובקשו מאנשי העיר מעט מים. אך האנשים הקשיחו את ליבם ונעלו בפניהם את הדלתות. מיד עשו המלאכים לעיר זו מה שעשו לסדום, הפכוה ושיקעו את כל העיר באדמה, והמקום נהפך לבריכת מים. מידה כנגד מידה. במים חטאו, במים נענשו. וכדי ללמד את בני האדם לקח, שיוו לבריכה זו צורה של לב, ללמדם שצריך האדם להיות עם לב טוב ונדיב ושאסור להקשיח את הלב. וכיוונו את הבריכה מול הכנרת, שצורתה אף היה צורת לב.
ועכשיו, כשבאים יהודים מרחוק ובמסירות נפש, עמל ותלאה, נרדפים, פליטים ועניים, למקום זה, מתקנים הם את חטא הראשונים. והאדמה שוב עלתה ונראתה וחזרה לקדמותה. והרי זה סימן טוב של נחמה, שעוד מעט נזכה לראות כאן אזור פלאי, מבורך ופורח, המשמח אלקים ואנשים, ואחריתו תהיה עוד טובה יותר מראשיתו.
קישורים לדפים פנימיים


 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972