הצפרדע – במעלה עקרבים
 


בדרך למעלה עקרבים נמצא סלע הנראה כצפרדע, דמוי זה בא להראות לאדם את מקומו הנכון בעולמו של הקב'ה. ומקור הדמוי באגדה המספרת על דוד המלך, שביקש ללמד את האדם מוסר השכל.
מעשה שהיה לו עם הצפרדע, שעל ידו שלח הקב'ה את שליחותו ללמד את דוד המלך מהי חסרונה של מידת הגאווה.
וכך היה המעשה, הנביאים לא רצו ללכת בשליחותו של הקב'ה לייסר בני אדם, כמו יונה, שברח מפני ה'. אמר להם הקב'ה לנביאים: אם אין אתם הולכים בשליחותי, אין לי שליח ? "ויתרון ארץ בכל הוא" בכל אני עושה שליחותי, אפילו ע'י נחש, אפילו ע'י עקרב ואפילו ע'י צפרדע.
ושלשתם נמצאים במעלה עקרבים ועוזרים זה לזה. רב חנן מספר על מעשה בעקרב שהלך לעשות שליחותו בעבר הירדן וזימן לו הקב'ה צפרדע אחת וכיון שעשה שליחותו החזירתו הצפרדע למקומו. בדומה לזה שמואל מספר שראה עקרב יושב על צפרדע ועבר את הנהר. והמעשה שהיה עם דוד המלך כך היה :כשסיים דוד המלך את ספר תהילים זחה עליו דעתו . והתגאה.
מי האדם שיצר ספר כזה ? אמר לקב'ה: רבונו של עולם, יש בריאה שבראת בעולמך שאומרת שירות ותשבחות יותר ממני – ולא נרגע ברוחו, עד שהלך וחיפש. ירד לדרום ולא שמע מי שיערער עליו וזחה דעתו. אולם כשהגיע למעלה עקרבים לקצה הישוב נזדמנה לו צפרדע אחת שאמרה לדוד המלך: אל תזוח דעתך עליך, שאני אומרת שירות ותשבחות יותר ממך. הוריד דוד עיניו והכיר בטעותו.
הצפרדע התאבנה בסלע ונשארה עומדת לדורות, לאות. והיורד דרומה נתקל בה בדרכו ולומד ממנה לדעת מה קטן הוא האדם למרות גדולתו.

 

:להלן רשימת הערות/הארות ותגובות לדף זה
 
 
דינה לוי
05/08/2004

 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972