ספורי ארץ ישראל - ה
 

השבילים המלסטמים

העוברים ליד שדות ומטעים, רואים בתוך שטחם של אלה שבילים צרים, הנמשכים לבחים וחצרות. שבילים אלה לא הוקצו לשם דרך כל עיקר וניכר בהם, כי אינם אלא דריסות רגל של בני אדם, שרצו לקצר דרכם ועשו להם מין "קפיצת הדרך" .

שבילים אלה לא רק שהם מהוים פגיעה בבעלותם וברכושם של אחרים, אלא גם גורמים נזקים ישירים ועקיפים ליבול החקלאי והם באמת "עבירה שאדם דש בעקביו", פשוטו כמשמעו.

אנשי המקומות היו רגילים לקרוא לדרכים אלו בשם דרכי "הליסטים הישרים", שמלסטמים אח הבריות מבלי להרגיש בעוול שבמעשיהם, בעקבות סיפורו של החכם הגדול רבי יהושע בן חנניה, על הנצחון שניצחה אוחו תינוקת אחת.

"פעם אחת הייתי מהלך בדרך והיתה דרך עוברת בשדה והייתי מהלך בה, אמרה לי תינוקת אחח: רבי, לא שדה הוא זה? אמרתי לה: לא דרך כבושה היא? אמרה לי: ליסטים שכמותך כבשוהה

הממונה הוסיף, כי נצחונה של תינוקת זו נותן אותותיו גם בסיפור שני של ר' של רבי יהושע, בדבר נצחון של תינוק אחר עליו.

פעם, בעמדו על פרשת דרכים, שאל לתינוק: איזוהי הדרך הקצרה ביותר לעיר? השיב לו התינוק: זו קצרה וארוכה וזו ארוכה וקצרה. בחר רבי יהושע בקצרה וארוכה, וכשהגיע לעיר מצא גנים ופרדסים מקיפים אותה, הבין את משמעות ההגדרה "קצרה וארוכה" וחזר לאחוריה אך למה לא חצה רבי יהושע את הגנים והפרדסים בזמן שכבר היה קרוב לעיר? אלא שנזכר בדברי התינוקת, "ליסטים שכמותך כבשוה".

 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972