ספורי ארץ ישראל - ד'
 

חלוקת העולם לדו - קיום

צמצומו של העולם בעיני בני אדם אוהבי שלטון - בלט מאד בימים קדומים, ואגדות חז"ל יודעות לספר על חלוקה מוזרה שנערכה בין עשו ויעקב, בין העולם וישראל, בתחילת ימי הבריאה. כשהיו יעקב ועשו במעי אמם, התרוצצו השנים בבטן האם על הבכורה, רצו ופרכסו לצאת להשתלט על העולם, יעקב בתורתו ועשו בחרבו, ובטן האם פרפרה מכאבי נפש וגוף איומים.

לבסוף אמר יעקב לעשו, עשו אחי, שני בנים אנחנו ושני עולמות לפנינו
עולם הזה ועולם הבא. ארץ ושמים, רצונך, טול אתה את הארץ ואני אקח שמים.
הסכים עשו וחלקו ביניהם את העולמות. נטל עשו ארץ ויעקב נטל שמים, אלא
שפינה השאיר לו בארץ, פינה קטנה, רצועת החוף להיאחז בה ולחיות עליה, לחתור ממנה למעלה, השמימה, והנקודה הזאת ארץ ישראל היא. הנקראת בשם ירושלים שהוא השער לשמים. והיא מתפשטת ועולה מעלה מעלה עד לכסא הכבוד ואף נקראת בשם בית זבול שהוא אחד משמות הרקיעיםיצא עשו בראשונה להשתלט על העולם ויעקב אחז בעקבו, לשמור על פינתו.
אע"פ שהסכימו וחילקו ביניהם את העולם - עשו לא הסתפק בחלקו הגדול, והסתכל בקנאה על פינתו הקטנה של יעקב ומאז תמיד לוטש הוא עיניו אליה.
הקנאה התעוררה בעשו עוד בימי חייו, כשבא יעקב מבית לבן וראה עשו שיש ליעקב נשים בנים ועבדים בהמות וכסף וזהב, עמד עליו ושאל אותו, האם לא חילקנו בינינו את העולם, אתה נטלת שמים ואני את הארץ, אתה את העולם הבא ואני את העולם הזה, ומנין לך כל העולם הזה, למה אתה משתמש ונהנה מהדברים שבעולם הזה כמותי ?
אמר לו יעקב לעשו, זוהי פינתי הקטנה בעולם, זה מעט הרכוש שנתן לי הקב'ה להשתמש בו לפי הצורך שלי בעולם הזה בפינתי.
הראה לו יעקב את את כדורו של עולם, ארצות, ימים, ונהרות, שבעים אומות ומאות מדינות וכל אחת גדולה פי מאה מפינתו הקטנה, ואמר לו: ראה אחי הגדול מה גדול חלקך בעולם ומה קטנה פינתי.
ובכל זאת לא פסקה הקנאה בלבו של עשו והיא הועברה ממנו לבניו אחריו מדור לדור עד ימינו. 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972