החצובה
 


אחד מצמחי הבר המצויים בארץ הוא החצב, שעליו מבצבצים ועולים מהשורש אשר נראה כבצל הטמון עמוק באדמה. יש לו לחצב גבעולים גבוהים עם פרחים לבנים.
החצב ממלא תפקיד של שומר נאמן לגבולות השדות ונקרא בפי חכמים בשם "קוטעי רגלי הרשעים". בה חותם יהושע לישראל את הארץ ובה היו מסמנים בעלי השדות את השטחים השייכים להם כדי שלא יסיגו השכנים את הגבולות, סימון הגבולות ע'י החצב היה בעיקר במקום שלא היו אבנים.
ולמה היא נקרא החצב בשם זה ונקבע כשומר התחומים?
מפני ששורשיו מעמיקים באדמה יותר מנטיעות אחרות, וכשעוקרים אותו, נשארים עדיין שרשים תקועים במקום, שאין אפשרות לעקרם. ומעשה ברשע, שרצה להסיג את גבולות שכנו ולהעביר חלק משדה חברו אליו, הלך ועקר בלילה אח החצבים והעמיקן בתוך השדה של השכן.
למחרת קם בעל השדה וראה ששדהו צומצם, התנפל על שכנו וזעק חמס. אולם הלה הראה לשכנו את החצב ועשה את עצמו כתמים כמי שאומר: מה אתה רוצה ממני הרי סימני הגבול, הלכו ובאו לאיש חכם. אמר החכם שיחפרו בשדה - הלכו וחפרו ומצאו את שרשי החצב במקום הנכון. הודה הרשע על מעשהו נענש ונקנס.
ומאז יודעים כולם להיזהר בצמחי החצב.

 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972