אשכולות הגפנים
 


חכמים נהגו לשבח את אשכולות הגפנים,ואף כינו אח האדם המושלם בשם "איש
האשכולות". פירושים רבים לדבר. אולם לממונה היה פירוש משלו - הקשור במידת הענווה שהיא המידה החשובה ביותר.
על הפסוק "גפן ממצרים תסיע" המשווה את ישראל לגפן אומרים חכמים
"מה הגפן הזו יש בה אשכולות גדולים וקטנים וכל אשכול שהוא גדול מחברו
נמוך ממנו כך ישראל כל מי שגדול מחברו נמוך ממנו"- ולפיכך נהגו חכמים
להוציא אח תלמידיהם לפרדסי הגפן להראות להם את מידתם של האשכולות ונתחבבו
האשכולות עליהם.

 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972