שדות השעורים
 


העובר במרחבי הדרום נתקל בשטחים גדולים של שדות שעורים הגדלים
להפליא, אנשי הסביבה קראו לשדה כזה "שדהו של רבי פנחס". מקומות רבים
כאלה מצויים בדרום וקשה לקבוע היכן המקום שעליו נאמר שם זה, אבל
המקור הכללי של השם קשור במעשה שהיה בר' פנחס בן יאיר, שבאו לביתו באחד
המקומות שבדרום שני עניים עוברי אורח, והיו בידם מאתים שעורים, הפקידו
אצלו, ושכחו אותן והלכו להם. והיה ר' פנחס בן יאיר זורע אותן בכל שנה
וקוצרן וכובסן ועושה אותן גורן. אחר שבע שנים באו העניים והזכירו לו את
דבר הפקדון. הכירם ר' פנחס בן יאיר, ואמר להם: הביאו גמלים וחמורים ובואו וטלו את אוצרותיכם, והשטח הזה גדל להפליא בגלל שמחתו של הזורע והקוצר במצווה גדולה זו שבאה לידו, ושמחת האדמה שהרגישה במעשהו הנאה של רבי פנחס הזורע.

 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972