עשבי מחיה
 


בהזדמנויות שונות אהב הממונה לספר את המעשה בעשבי מחיה כשהוא רומז על הנטייה של הנוער היהודי להביא טל תחיה לעמים הגדולים והחזקים הקמים לתחיה ומשמידים אחרי כן את מחייהם.
בין עשבי הארץ - אמר הממונה - נמצאים עשבים המחיים מתים. ומעשה היה באחד שעלה מבבל לישראל ובדרך ראה שתי ציפורים רבות ביניהם עד שאחת הרגה את חברתה, הצטער על הרצח, הלך והביא עשב מיוחד והניחו על פיה של הציפור המתה והשיבה לחיים. הלך אותו האיש ולקח את אותו עשב להחיות בו מתים, כשהגיע לסלעים הגדולים, שבקרבת סולמה של צור, מצא ארי מת מושלך בדרך הניח את העשב על פיו של הארי המת והחייהו - עמד הארי הסתכל סביבו שאג בקולו הרם התנפל על מיטיבו ואכלו.

רבים מהנוער היהודי עדיין מחזיק בידו עשבי תחיה ולא פעם מחיים אריות מתים - שטורפים אותם
במלחמת הקוממיות במשך ימי המצור על ירושלים, כשהאויב צר ימים רבים על ירושלים מכל עבריה וכל הדרכים המובילים אליה היו בחזקת סכנה ואין יוצא ואין בא – לא היו שיירות יכולות לבוא לירושלים להביא מזון לתושביה אלא בחירוף נפש ותוך סכנת נפשות, בנוסף לכך היה מחסור גדול במזון שגבל כמעט ברעב.

אולם הזן ומפרנס לכל והמתקין ברוב חסדיו מחיה ומזון לכל בריותיו
אשר ברא ברחמיו - המציא ישועה לאנשי ירושלים בעשב אחד, שהיה לתושבים
למחיה בימי המצור ומעשה שהיה, כך היה.

הרעב היה גדול, בבית לא היה שום דבר והילדים רעבו ללחם, וילדים רעבים
דרכם להסתובב ברחובות, וכששוטטו ברחובות ראו לעיניהם אח העשבים הצומחים
בחיק הסלעים והשיחים, תלשו אותם והתחילו ללעוס כדי להשקיט את הצימאון והרעב.
והנה קרה נס והעשבים טעימים לחיך לעסו אותם והשקיטו את רעבונם ומשחזרו
הביתה ספרו על המציאה שמצאו, ומיד נודע הדבר לרבים ויצאה בת קול בין
תושבי העיר ללקט את העשבים וקראו לו בשם "חלמית" וכך יצא העם ללקט את
החלמית כמו את המן בימי קדם.

וקרה נס על גבי נס החלמית צמחה בכל יום ויום הילדים תלשו את העשבים
במשך כל היום ולמחרת צמחו שוב פעם והם עזרו לנו להשקיט את הרעב.


 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972