עשבי הארץ
 


עשבי השדה חשובים מאד ורבים מהם ממלאים תפקיד נכבד. מהן שנותנים
פירות לאדם ומהן שנותנים ריח טוב ליהנות בני אדם מהן, שמרחיבים את דעתו,
בעליהם וציציהם, בשעה שמתגעגעים למשב הרוח.

אגדות רבות קשורות לעשבים השונים ואחת מהן היא האגדה על כוחם של
העשבים להציל אח האדם מרעל הנחשים שסכנתו גדולה מאד והאגדה שהיתה שגורה בפיהם של הקוצרים נקראה אצלם בשם "מעשה הקוצר":

מעשה באדם אחד שהיה עומד וקוצר בבקעת בית נטופה כיון שהיה שרב,
לקח עשב אחד ועשאו עטרה וקשרו בראשו בא עליו נחש אחד, הכהו הקוצר והרגו.
נזדמן לשם חבר אחד הסתכל באותו נחש ותמה על מי שהצליח להרגו
אמר לו הקוצר: אני הרגתיו!
תלה עיניו וראה את אותו עשב שעשוי עטרה לראשו.
אמר לו: וכי באמת הרגת אותו?
אמר לו: הן,
אמר לו: יכול אחה להסיר עשב זה שבראשך?
אמר לו: הן.
כיון שהסירו אמר לו הלה: יכול אתה להתקרב לכאן ולהגביה נחש זה במקל שבידך?
אמר לו: כן, כיון שנתקרב לאותו נחש לא הספיק לגעת בו עד שנשרו אבריו.
מאז נוהגים הקוצרים בימי שרב לעטור ראשיהם בעשבי שדה מיוחדים,
שבהם יוצאים הנחשים מחוריהם להזיק לבני האדם.

 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972