ספורי ארץ ישראל - א'
 

אדם – אדמה

גדולי ישראל ודורשי ציון, כשהגיעו לחופי הארץ, מיד היו משתטחים על פני הקרקע ונושקים לעפרה ואבניה של אדמת הקודש, כשהיו שואלים אותם לפשר מנהגם זה, היו עונים: לקיים את הפסוק "כי רצו עבדיה את עפרה ואת אבניה יחוננו". ורבי מנדל, כשהגיע לארץ ועשה כך, אמר שמלבד הטעם הנגלה ההוא, יש עוד טעם נסתר, וגילה את הסוד: האדם, הסביר רבי מנדל, נברא מעפר העולם כולו, אך את לבו ברא הקב"ה מעפרה של ארץ ישראל, ולפיכך כשעולים על אדמת הארץ נמשך הלב לשרשו ומתחיל לדפוק בחזקה בגעגועי התדבקות אל מקורו ואינו נרגע אלא עד שמתייחד אתו יחוד שבנפש.


הידיים הפרושות

המבקר בבתי הקברות בארץ, נתקל במצבות רבות שעליהן חקוקות שתי ידים פרושות ואצבעותיהן פתוחות. ישנם כמה הסברים לכך, אך לממונה היה הסבר משלו: כשאדם בא לעולם הוא יוצא ,מרחם אמו כשידיו קפוצות, כמו שרוצה לומר: העולם כולו שלי, בידי הוא ואני נוחלו, וכשהוא נפטר מן האולם- ידיו פשוטות, כמי שרוצה להעיד: ידי נקיות, לא נחלתי מן העולם הזה ולא כלום, שבקתי את הכל, בגפי באתי ובגפי יצאתי- "ערום יצאתי מרחם אמי וערום אשוב".


כרמי ישראל
ארץ ישראל נשתבחה בגפניה ובפרי הגפן, שמם של יינות ארץ ישראל יצא לתהילה כיינות חזקים וחריפים, כבימי קדם כך גם בימינו כרמי הגפן מעטרים את נופה של הארץ והיין קובע ברכה לעצמו, ובכל זאת אין שיכרות מצויה אצל בני הארץ כדרך שהיא מצויה בארצות אחרות. ומה הטעם שבדבר ?
בן שלמה, שסתרי ארץ ישראל היו נהירים לו, ידע לספר את סוד הכרמים. כרמי העולם, היה אומר, מקדמא דנא, השטן היה מעורב בהם, הא כיצד ? כשנטע נח את הגפנים הראשונים חסר היה לו לנח מים. בא השטן ושיתף עצמו בנטיעתם והביא דם במקום מים. הביא רחלה ושחטה על הגפן, אחרי כן הביא חזיר ושחטו על הכרם והטיף דמיהם והשקה בהם את הכרם.
ומשום כך כשאדם שותה כוס יין אחת נעשה כרחלה- עניו ושפל-רוח, כשהוא שותה שתי כוסות, מיד נעשה גיבור בעיניו ומתחיל לדבר רמות, כאומר: מי כמוני כיון ששתה שלש, מיד הוא משנה את טעמו, עומד ומרקד ומשחק כקוף, וכשהוא שותה כוס רביעית, נשתכר ונעשה כחזיר, מתגלגל בכל הארץ, מתלכלך ומוטל באשפה. כשראו חכמים בכך, עמדו והקיפו את הכרמים במצוות:
שלש שנות ערלה כנגד שלשת הכוסות הראשונות, נטע רבעי כנגד כוס הרביעית, והזהירו את הכורמים שלא ישתפו את השטן במטעיהם. ומאז ניטלה זוהמתו של השטן מכרמי ארץ ישראל ונעשה יינה טוב לנפש ולגוף כאחד ואינו משכר וניתנה רשות לשתות ולהתבשם ממנו כאוות נפשנו.


קישורים לדפים פנימיים


 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972