צירוף החודש
 


צירופו השמי של החודש הוא: ו.ה.ה.י מסגרתו ו.י ה.ה.י של חורבן העולם על ידי המבול, שהיה בחודש חשוון, והצלתו בזכות שתי הה"א של עשרת הדיברות שעתידין ישראל לקבל בשני לוחות אבנים. כש"הא" מצויות בכל לוח. הפסוק השר את שירת החודש הוא "ודבש, היום הזה ד' אלוקיך מצוך לעשות את החקים". מסביר את הצלת העולם ביום של מתן תורה שבו נבחר עם ישראל כעם קדוש לתקן את העולם שנחרב. צירוף המלה ו"דבש" של פסוק קודם המתייחס לארץ ישראל רומז על ארץ ישראל שניצלה בגלל עם ישראל מחורבן המבול.אות החודש

היא נון. היא באה אחרי המ', חודש תשרי שבו שב הקב"ה כמלך עם בית דינו הכ' ומ' המלווים אותו תמיד כמלך שופט על העולם והיא רומזת על גזירת הנפילה שנפלה כעונש על העולם, שניצל בזכותה של הנון. "בזכות נח שמצא חן בעיני ד', בעד קורטוב של חן, ללמד לבני אדם להתנהג בחן ובחסד וברחמים".


חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972