חודשי השנה / כסלו / על חודש כסלו

על חודש כסלו
החודש התשיעי ליציאת מצרים. השם בבלי. כוסילימו. מזלו קשת. שבטו בנימין. ראש חודש חל בימים של ב' ג' ד' ה' ו'. צירופו ו.י.ה.ה. מר"ת של הפסוק "וירא יושב הארץ הכנעני" (בראשית נ, יא) האות סמך.
 

השם כסלו

דורשי רשומות מעלים הסברים שונים לשם כסלו: רש"י אומר שהשם כסלו הוא תלם, ולפי זה נקרא החודש בשם כסלו, על שם התלמים הנוצרים בשעת החרישה הנעשית אחרי היורה בעונת הזריעה שהיא חודש כסלו. ויש אומרים בהקשר לכך שהשם כסלו מצביע על הרפש והבוץ של המים המתרבים בחודש זה "כסלא לאוגיא" (ברכות ו.). יש מפרשים כסלו מלשון כסיל שהוא שם של כוכב מזלי הקשור לגשם היורד. ההסבר המקובל ביותר בדרשנות הרבנית לשם כסלו הוא מלשון כסל – בטחון כפי שאומר איוב כי "ד' יהיה בכסלך" שהוא לשון אמונה ובטחון והוא בא להסביר את סוד נצחונם של בני מתתיהו שהאמינו בה' והאמינו שבעזרתו ינצחו אע"פ שהיו מועטים ומחוסרי אמצעים וכלי נשק.
הילדים היו משתמשים בשם כסליו לזרז את ההורים לתת בחנוכה מעות חנוכה לילדים בלב פתוח. כיס לו, ויש שהיו דורשים לתת שלושים וששה שקלים לכל ילד כפי שזה רמוז בשם כס "לו" וזהו כמספר הנרות הנדלקים בחנוכה חוץ משמונה המשמשים.
מזל החודש

בדרך כלל רואים את המזל קשת כקשת בענן המופיעה הרבה בחודש זה שהוא חודש הגשמים ומפרשים אותו כאות אזהרה לעולם למנוע חמס ואוון ולהתנהג בצדק ויושר כדי שתקוותם המתבלטת בחודש כסלו תתאמת ויש רואים בקשת, קשת של ציידים מעין רבה-קשת, כרמז לאנשים שיצאו בחודש זה לצייד חיות שהאדמה לא נותנת בחודש זה שום יבול ושום פירות ואין מבחינת הטבע במה להתכלכל אלא בצייד בלבד. ויש רואים במזל קשת גיבורים הבטחת שמים ללמד בני יהודה קשת להתגבר על אויביהם המרובים כאות לחשמונאים שהתגברו על היוונים ומספרים שכשפרץ המרד של מתתיהו ובניו, שאלו שרי ישראל את מתתיהו הזקן על מה הוא הזקן והחלש סומך במלחמתו נגד יוון הגדולה והחזקה המזויינת בכלי נשק והרבה צבא. הראה להם באצבעו על הקשת שנתגלתה בשמים וענה להם זה נשקי – הקשת בשמים – ועליו על ה' אני סומך.


צירוף חודש
צירופו השמי של החודש הוא: ו.י.ה.ה שמתחיל ב"וי" בשונה מחשוון שהו"ו היא מסגרת מקיפה על שם הו"ו שהתהווה והיה הרי ה"ו שבחודש כסלו עומד בהתחלה כאזהרה בלבד כמו המזל קשת הרומז על אזהרת החורבן, שהולם ראוי למבול בהתאם לאות הברית שבין הקב"ה והאנושות. ובכסליו נהפך הוו של סבל העם לישועה, ויהי לי לישועה, לנצחון על המתיונים. בזכות שתי הה"אין הבאות אחרי הו"ו הה"אין של חמשת בניו של מתתיהו הכהן הגדול שהעלו את האור הגנוז של יום הראשון שכתוב בו חמש פעמים אור, ושל האור של חמשה חומשי תורה. ויש מפרשים את הצירוף ו.י.ה.ה: כרמז של וי לרשעים שפגעו בהא של התורה ובהא של הבריאה ובה"א משמו של הקב"ה.
הצירוף השמי של החודש יוצא מן הפסוק "וירא יושב הארץ הכנעני" המספר על ראיית הכבוד הגדול שעשו עמי העולם ליעקב, והוא רומז על הכבוד הגדול שעשו עמי העולם למתתיהו ובניו שנצחו במתי מעט את המעצמה הגדולה של יוון וקידשו שם שמים בעולם.
האות של החודש: האות של חודש כסליו היא הסמך, הרומזת על עזרת ה' בגיבורים ועל ירושלים. מיטתו של שלמה ששישים גיבורים סביב לה מגיבורי ישראל כולם אחוזי חרב מלומדי מלחמה.
אנשי ח"ן אומרים שהסמך רומזת על ברכת הכהנים של משפחת מתתיהו ששישים אותיות בתוכה שהם כאבני אל-גביש וכאבני אש הגנו על ירושלים נגד הסתערות האויב והצילו אותה מנפילה שהסמך סומכת נופלים ושומרת עליהם. 

:להלן רשימת הערות/הארות ותגובות לדף זה
 
 
גיא רום
12/08/2003
 
אופק כהן
28/11/2004
 
דוד וקנין
12/08/2004

 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972