חודשי השנה / אייר / חודש אייר

חודש אייר
החודש השני לחודשי השנה. שמו בבלי. מזלו שור. שבטו יששכר. ר"ח חל בימים ב'ג'ה'ז' , צירופו י.ה.ה.ו. כפי שיוצא מר"ת הפסוק "יתהלל המתהלל השכל וידע אותי" (ירמיהו כט,כג), האות וא"ו.
 

שם החודש

במקרא קוראים אותו בשם זיו ובהווי החיים והתפילות, אייר. השם אייר בא מאכדית ופירושו כמו זיו, אור, והוא בא להדגיש את האור המיוחד שישנו בעולם בחודש זה הבא אחרי חודשי החורף הקודרים כחודש השני של האביב.
המסורת היהודית מייחסת סגולות חשובות לאורו של חודש אייר. היא רואה את האור של החודש, כאור מחיה ומרפא, מרפא את הגוף ואת הנפש. כפי שזה רמוז בר"ת של השם אייר "אני ה' רופאך" וכותבים את השם בשתי "יודין"- אייר, להדגיש שהריפוי מתייחס לגוף ולנפש. והסגולה הזאת אע"פ שהיא עונתית וקשורה לטבע השנה, באה לו לחודש מכוח הגאולה של יציאת מצרים שבו ריפא הקב"ה את ישראל ממחלות הגוף והנפש שחלו בהם במחנות העבודה של מצרים. חז"ל מספרים כשיצאו בני ישראל ממצרים היו חולים ובעלי מומים בגוף ובנפש, סומין וחיגרים וחרשים, ואף הרגישו את עצמם כעבדים לפרעה, אמר הקב"ה התורה כולה שלמות שנאמר "תורת ה' תמימה", אתן אותה לבעלי מומין? הוציא הקב"ה חמה מנרתיקה וריפא את בני ישראל מהמומים שלהם ואחר כן הביאם, בחודש סיון, למתן תורה.
כשנגלה הקב"ה אל משה בסנה אמר לו:"בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה" (שמות ג, יד), ולמעשה ערך את המעמד של מתן תורה חמישים יום אחרי כן בו' בסיון ומדוע?
מספרים שהקב"ה ריפא את עמ"י בחודש אייר כפי שזה רמוז בשם אייר, אני ה' רופאך. והחודש הזה נקבע לדורות כחודש של ריפוי מגלות ועבדות לדורות הבאים, בו נקבע גם החג של פסח שני ובו נקבעו גם בדורנו סימני גאולה וריפוי מובהקים.
יש אומרים שהשם אייר שפירושו אור, זיו, בא מגולת בבל והוא בא להזכיר את הגאולה השנייה, את שיבת ציון, שהמשיכה בגאולה שלעתיד לבוא שהיא למעשה ההמשך של שיבת ציון וכינוס הגלויות מכל ארבע פינות העולם שלא התקיימה בימי כורש.
חודש אייר נחשב כחודש של ענווה ומשום כך לא יוחסה לו הילה מיוחדת ולא נתייחד לו מקום מיוחד בין י"ב חודשי השנה עד אשר יתגלה זיוו המלא. הוא השני ולא הראשון, חודש שני לניסן שהוא החודש הראשון, ממשיכו ומשלימו. והוא מצטרף כחודש בי"ת לבית הגדולה של בראשית ליצור ביחד עם כל י"ב חודשי השנה המסמלים את שבטי קה של אלקים ושכינתו השוררת במקדש שלמה ת"י שנים את האחרית כראשית, את העידן של ימות המשיח (ב-י"ת).
את השם אייר כותבים בדרך כלל בכתיב מלא, בשתי יודין, ויש כותבים חסר, ביוד אחת בלבד והיות שבכתיבת הגט דרושה דייקנות בשם החודש נהגו במקומות שונים לכתוב שני טופסי גיטין לזוג המתגרש והיו מקומות שנהגו שלא לכתוב לגמרי גט בחודש זה ועל טענת הזוג המעוניין להתגרש ענו הרבנים שבחודש אייר שהוא חודש הספירה ולא מתחתנים בו, מן הדין שגם לא יתגרשו בו.

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972