חודשי השנה / אייר / ארועים בחודש אייר

ארועים בחודש אייר
 


א' אייר – התחילו בבנין הבית הראשון (מלכים א,ו,א.).

ג' באייר – שחרור העיר צפת בידי צה"ל בשנת תש"ח.

ג' באייר – שריפת האנוסים באיקונה בשנת 1556.

ד' באייר - נחרב גוש עציון בשנת תש"ח.

ה' באייר – הועלו על המוקד ספרי ישראל בגרמניה 1.5.31.

ה' באייר – יום העצמאות – יום הקמת מדינת ישראל בשנת תש"ח, בו החלה פלישת
עמי ערב לא"י.

ז' באייר – נחנכו חומות ירושלים בימי עזרא ונחמיה.

י"ב באייר – מדינת ישראל נתקבלה כחברה באו"ם בשנת תש"ט.

י"ד באייר – פסח שני והילולת ר' מאיר בעל הנס בטבריה.

ט"ו באייר – החל המן לרדת במדבר.

י"ח באייר – ל"ג בעומר ויום הלולא של ר' שמעון בר יוחאי במירון.

י"ח באייר – נפטר ר' משה איסרליש (הרמ"א), מגדולי הפוסקים בשנת של"ב.

י"ח באייר – נוסד אירגון בני עקיבא בא"י בשנת תרפ"ט.

י"ט באייר – יום נפילת ירושלים העתיקה בשנת תש"ח.

י"ט באייר – נפטר ר' מאיר בן ר' ברוך – המהר"ם מרוטנברג בשנת נ"ג, כשהוא אסור
בכלא בגלל עליתו לא"י.

כ' באייר – הוקם מושב קשת ברמת הגולן בשנת תשל"ד.

כ"ו באייר – נפטר ר' סעדיה גאון בשנת ד' תש"ב.

כ"ו באייר – נפטר ר' משה חיים לוצאטו (רמח"ל), משורר ומקובל בשנת תק"ו.

כ"ח באייר – יום שיחרור ירושלים העתיקה והכותל המערבי בשנת תשכ"ז. יום הילולה
של שמואל הנביא ועליה לקברו במצפה.


חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972