חודשי השנה / ניסן / צירופו של החודש

צירופו של החודש
 


הצירוף השמי של החודש הוא אותיות השם לפי הסדר המקובל י-ה-ו-ה, שבדרך ייחודן י+י'ה+י'ה"ו+י'ה'ו'ה – הם כמספר השם של ע"ב, המשתלש לפי דעת אנשי ח"ן משלושת הפסוקים של בקיעת ים סוף. ויסע, ויבא, ויט (שמות יט,כא), המסמל את חסד ה' שאף הוא מספרו ע"ב (ח+ס+ד) שהתגלה ה' בחסדו לבני ישראל בגאולת מצרים, אף על פי שהיו דומים למצרים ומתנהגים כמותם ולא היו ראויים לגאולה ולבקיעת הים. הצירוף הזה שפסוקו יוצא מן הפסוק "ישמחו השמים ותגל הארץ" רומז בלשון העתיד על השירה העשירית, שירת הגאולה הסופית כמו ה"אז ישיר" של גאולת מצרים, שאף היא רומזת על שירת העתיד של "אז" בגאולה הסופית וגם אותה נספר על מצות ומרורים של מרד הגיטאות וחבלי השואה שעל משאותיה קמה מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו.
האות של החודש היא הה"א, הרומזת על מידת הדין של נקמת ה', שהתגלתה באויבי ישראל, אלילי מצרים, וצבאות מצרים. כפי שנרמז בחמשת הַאָלֶפִים של הפסוק "אמר אויב ארדוף אשיג אחלק", וברמז על נקמת ה' באויבי עמו בעתיד. היא מתייחסת גם לדור של יוצאי מצרים שמתו במדבר מפני שבכו בחינם והתלוננו בלי הרף וחטאו בעגל ובמרגלים.
כמו כן האות "הא" רומזת על כך שכל יציאת מצרים מכוונת היתה ע'מ שעם ישראל יעבוד על הר ה' ויקבל את חמשת חומשי התורה.

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972