חודשי השנה / ניסן / ארועים בחודש ניסן

ארועים בחודש ניסן
 

נפילת מצדה וכ''ז בניסן

בין הימים המיוחדים של חודש ניסן בולטים שני ימים טראגיים, יום נפילת מצדה שהושמט מהמקורות שלנו בפיקוח ובגזירות השלטון שהחריב את מצדה, ויום כ"ז ניסן שנתקבל על ידי העם – כיום זיכרון לששת מיליון הקדושים שנספו בשואה. ברור לכל שיש קשר פנימי מהותי בין חג הפסח, יום כ"ז ניסן שהוא יום השואה, ובין יום העצמאות שחל ביום ה' אייר שבוע אחרי כן. השואה והתקומה קשורות ביחד בבחינת "יענך ה' ביום צרה", וכפי שאמרו חז"ל אם ראית צרות באות ומתרבות כנהר, חכה לו על חופי הנהרות שהם נהרות השלום והאור.
ובהזדמנות זו ברצוני להזכיר מה ששח לי ר' יצחק הזקן ממקובלי ירושלים שהשתתף איתי ביום כ' ניסן בשנת תשכ"ח בעלייתי לכפר חרס שם נמצא , לפי המסורת, קברו של יהושע בן נון כובש הארץ שהנחיל את הארץ לבני ישראל אנשי מחקר מזהים "תמנת סרח" עם תל החרבות הנקרא בערבית "תבנה" ליד שכם.
יהושע מת ביום כ"ו ניסן והוא לא הוספד כראוי מפני שכולם היו עסוקים בנכסיהם, בשדות ובכרמים וכמעט ששכחו אותו. הוא נקבר ליד הר גועש שלא נמצא במפת הארץ לרמוז שכל הארץ נהפכה אז להר גועש, שגעש ורעש על ששכחו את יהושע הכובש והמנחיל. יום קבורתו היה בכ"ז בניסן שהוא היום שכל העולם רעש וגעש על בני ישראל בכל תפוצות הגולה על ששכחו את יהושע, והתעסקו בשקט בנכסיהם בגולה מבלי להבין שהם עתידים להיחרב, כ"ז ניסן הוא תוצאה של השכחה, והגאולה – אומר הבעש"ט – תוצאה של זכירה.


תאריכים בחודש ניסן

א' ניסן – היום בו הוקם המשכן בימי משה והתעטר בעשר עטרות.
ב' ניסן – יום סידור הפרה האדומה להיטהר לקורבן פסח.
ג' ניסן – יום חתימת הסכם שביתת הנשק עם ירדן בשנת תש"ט.
ד' ניסן – יום ברכת החמה פעם לכ"ח שנה.
י' ניסן – יום פטירת מרים והתפשטות הבאר על פני כל העולם.
יום מעבר הירדן בימי יהושע.
י"ג ניסן – נפטר ר' יוסף קארו מחבר ה"שולחן ערוך" בשנת של"ה.
אור לי"ד ניסן – בודקים את החמץ.
י"ד ניסן – נולד ר' משה בן מימון (הרמב"ם) בשנת תתצ"ה.
תענית בכורים כזכר למכת בכורות.
נפילת מצדה בשנת 73 לספירה.
ט"ז ניסן – התחלת ספירת העומר וימי הספירה עד חג השבועות.
יום הנף העומר לאכילת תבואה חדשה.
י"ח ניסן – נוסד הפועל המזרחי העולמי בשנת תרפ"ב.
י"ט ניסן – נפטר הרב מאיר בר אילן (ברלין) נשיא תנועת המזרחי העולמי, בשנת תש"ט.
כ"ב ניסן – יום הקפת חומות יריחו בימי יהושע.
כ"ו ניסן – יום פטירת יהושע בן נון כובש הארץ.
כ"ו ניסן – נשבה ארון האלוקים על ידי פלישתים בימי עלי הכהן הגדול.
כ"ז ניסן - יום השואה והגבורה לפי החלטת הכנסת בשנת תשי"א.

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972