חודשי השנה / אדר / תאריכי ארועים בחודש אדר

תאריכי ארועים בחודש אדר
 


א' אדר תקפ"ו – נעשה נסיון להקים מדינה יהודית בשם "אררט" ליד בופלו שבארצות הברית.

עלילת הדם בדמשק בשנת ת"ר.

בא' באדר היו מכריזים בבית המקדש על השקלים.

ב' אדר – נפטר ר' אברהם אבן עזרא, בשנת תתכ"ז, סופר ופרשן מפורסם.

ג' אדר – הורכבה הממשלה הראשונה במדינת ישראל.

ו' אדר – טביעת אנית המעפילים "סטרומה" בדרכה לא"י בשנת תש"ב ובה 768 איש.

ז' אדר – יום הולדתו ופטירתו של משה רבנו, עפ"י המסורת.

י"א אדר – נפטר ר' חיים יהודה דוד אזולאי – חוקר ומשולח (חיד"א) בשנת תקס"ו.

יום הגנת תל חי ומותו של יוסף טרומפלדור בשנת תר"פ.

י"ג אדר – יום השחרור של ביריה, נקודת היאחזות בגליל העליון בשנת תש"ו.

י"ד אדר – נוסדה מקווה ישראל, הנקודה הראשונה של היישוב החדש בשנת תר"ל.
נפטר הרב צבי יהודה קוק זצ'ל

י"ז אדר – נוסדה הרבנות הראשית לא"י בשנת תרפ"א.

י"ז אדר – תק"מ – נפטר האדמו"ר ר' אלימלך מליזנסק.

כ"א אדר – שנת תרנ"ו -נפטר ר' יצחק אלחנן ספקטור, מגדולי הרבנים בדורו .

כ"ה אדר – נוסדה התנועה העולמית של המזרחי בשנת תרס"ב

נפטר הרב יצחק אבו חצירא בשנת תש"ל (אדר ב').

כ"ח אדר ב' – הותקפה קבוצת טירת צבי.

כ"ט אדר – מבצע נחשון – פריצת הדרך לירושלים במלחמת העצמאות.

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972