פרשת יתרו
 


"כל אשר דבר ה' נעשה" (שמות יט:ה)


הגרף ולנטין פוטוצקי מווילנא, אחרי שלמד יהדות בהעמקה, התגייר. מספרים שיהודי וילנא חששו שהתגיירותו תשמש עילה לפוגרום נגדם, והם שלחו משלחת אל הגרף וביקשו ממנו לשקול לחזור אל דתו המקורית.

הוא סירב להם, באומרו: "לפי המסורת היהודית, לא רק שישים ריבוא בני ישראל עמדו למרגלות הר סיני לקבל את התורה, אלא גם כל הדורות שטרם נולדו. כאשר הציע הקב"ה לאומות העולם לקבל את התורה, הם סירבו; ואילו כאשר הוא פנה לבני ישראל, הם השיבו: 'כל אשר דיבר ה' נעשה', ומייד נתן להם הקב"ה את התורה.

"האם כל הדורות העתידים של אומות העולם שהיו בהר סיני השיבו לקב"ה בשלילה? לא ולא! אני הייתי בין אלו שקראו: כן! קיבלתי את התורה, ולא אמצא מנוח עד אשר אחיה על-פיה."

אם הגרף פוטוצקי הרגיש שהוא היה בין אלה שטרם נולדו במעמד הר סיני אך הסכימו לקבל על עצמם את התורה, הרי כל יהודי ויהודי בימינו חייב להרגיש שגם הוא היה שם, במעמד הר סיני, ושמע את עשרת הדיברות, וגם הוא אמר ביחד עם אבות-אבותיו את דבר השבועה: "כל אשר דיבר ה' נעשה". את השבועה הזו לעולם אין לשכוח, עלינו כל הזמן לחזור ולקבל אותה על עצמנו.
הר סיני: התגלות אלוקית היסטורי

בזמן מבצע סיני (1956) חשבו רבים שיוכלו למצוא את הר סיני, ההר שעליו קיבל משה את עשרת הדיברות. אל מנהל מוזיאון הר ציון הגיעה משלחת, וביקשה ממנו שייתן את ברכתו לחיפושיהם אחר הר סיני. המנהל סירב. קודם כל, אמר, הר סיני איננו קדוש עוד. לפני שניתנו עליו עשרת הדיברות ההר נחשב כל כך קדוש, עד שהאנשים הוזהרו אפילו מפני נגיעה בו. וכך אמר ה' למשה: "והגבלת את העם סביב לאמור, הישמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו, כל הנוגע בהר מות יומת" (שם, פסוק יב). ואולם אחרי שמשה זכה שם להתגלות האלוקית, חדל הר סיני להיות קדוש: "המה יעלו בהר" (שם, פס' יט).

ושנית, המשיך מנהל המוזיאון, אף אחד לא יוכל לעולם למצוא את ההר עצמו, משום שהוא איננו קיים עוד. האגדה מספרת שכל ההרים בעולם רצו להיות המקום שעליו תהיה ההתגלות ושם יינתנו עשרת הדיברות. כדי לפייס את כולם לקח הקב"ה מעט אדמה וסלעים מכל אחד ואחד מהם, ויצר מכל זה את הר סיני. עשרת הדיברות ניתנו על החלק שנלקח מהר המוריה, שם העלה אברהם את יצחק לעולה. ואולם אחרי ההתגלות ומתן התורה לבני ישראל החזיר הקב"ה לכל הר את החלק שלקח ממנו. ואם כך, הרי הר סיני איננו קיים עוד. הר סיני איננו מקום גיאוגרפי: הוא מאורע היסטורי.

יש המאמינים כי כשם שאדמת הר המורייה הוחזרה מן המדבר לארץ הקודש, כך גם כל דברי התורה שיהודים ילמדו ויחדשו בחוץ לארץ עתידים, בסופו של דבר, להינטע בארץ הקודש. הישיבות הגדולות של סלבודקה, וילנא, לובלין ועוד אינן נמצאות עוד בפולין או ברוסיה: הן הועברו לארץ ישראל. אכן, "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים".שותפו של הרב בגן עדן
"כבד את אביך ואת אמך" (שמות כ:יב)

רב מפורסם אחד השתוקק עד מאוד לדעת מי יהיה שותפו בגן עדן. לילה אחד הוא חלם שהמלאכים הראו לו את גן העדן. הם לקחו אותו לחדר שהיו בו כיסא, שולחן, כתר וספרי קודש, ואמרו לו: "זה מקומך".

"וכעת", אמר הרב, "מאוד הייתי רוצה לדעת מי יהיה שותפי". עוד בטרם הספיק המלאך להשיב, שמע הרב צניפה של סוס.

"מה זה?" הוא שאל, כשראה סוס רתום לעגלה דוהר לעבר החדר. על מושב העגלון ישב אדם ובידו שוט, וצעק: "דיו, דיו!" ולתדהמתו של הרב אמר לו המלאך, שאותו עגלון הוא זה שעתיד להיות שותפו בגן עדן.

"אבל - אינני מבין!" אמר הרב. "מי האיש, והיכן הוא גר?" "זהו נוֹלֶס, מלובלין", השיב המלאך; והרב התעורר מחלומו.

למחרת היום נסע הרב ללובלין ושאל כל אחד שם: "האם יש כאן אדם בשם נולס? איפה אפשר למצוא אותו?" הכל הופתעו מכך שרב כה מכובד שואל על אדם כמו נולס; ובכל זאת שלחו אליו שליח שיקרא לו לבוא אל הרב. אלא שנולס אמר להם שהוא אינו יכול לבוא.

הם שלחו אליו שליח שני, אך גם לו אמר נולס: "אמור לרב שאינני יכול לבוא לראותו. אם הרב רוצה לראות אותי, אמור לו בבקשה שאהיה בבית כל היום." האנשים התרעמו מאוד על חוצפתו של נולס ושאלו את עצמם: "איך יכול אדם כמוהו לסרב לבוא אל הרב הגדול?"

ובכל זאת החליט הרב לבוא אל ביתו של נולס. כשנולס ראה אותו הוא התנצל ואמר: "אמי חולה מאוד, ואין אף אחד אחד שיכול לטפל בה; לכן עלי להישאר איתה כל היום. בשעות הערב המוקדמות, כאשר היא נרדמת, אני לוקח את הסוס והעגלה שלי ומנסה להרוויח כמה פרוטות, כדי שאוכל לקנות לה אוכל. כך אני עושה כבר עשר שנים."

כעת הבין הרב מדוע ראוי היה נולס להיות שותפו בגן עדן.

באותו יום עצמו נשא הרב בפני בני קהילתו דרשה בנושא: כמה גדולה מצוות כיבוד הורים; המכבד את אביו ואת אמו, מובטח לו מקום בגן עדן.

כיבוד הורים הוא יסודה של המשפחה, והמשפחה היא יסודה של החברה. בתלמוד (קידושין ל:ב) נאמר: "בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, אמר הקב"ה: מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכבדוני". במקום שבו יש כיבוד הורים יש גם כבוד לסמכות, ואז האומה חזקה.


חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972