פרשת בשלח
"אז ישיר משה ובני ישראל..." (שמות טו:א-יח)
 

שירת הציפוריםהשבת שבה קוראים אנו את שירת הים ידועה בשם "שבת שירה", ונהוג ביום הזה לפזר פירורים לציפורים. אך מהו, בעצם, הקשר בין הציפורים לבין שבת שירה? ביאליק, המשורר הגדול, כתב שיר מפורסם בשם "אל הציפור":

שלום רב שובך ציפורה נחמדת
מארצות החום אל חלוני.
אל קולך כי ערב מה נפשי כלתה...

התשאי לי שלום מאחי בציון,
מאחי הרחוקים, הקרובים? ...

כך מקבל המשורר את פני הציפורים, המביאות לו פריסת שלום ממולדתו.

האגדה מספרת שכאשר ראה דוד המלך בחזונו שבית המקדש עתיד להיחרב, הוא נתן את שיריו, מאה וחמישים פרקי התהילים שכתב, לציפורים. באותיות עבריות מאה וחמישים זה ק"נ; ודוד הניח את מזמוריו בקן, והורה לציפורים לעוף ולזמר את מזמוריו בכל רחבי תבל.

בשבת שירה אנו זורקים פירורים לציפורים כדי שיבואו וישירו לנו משירי ציון, ויביאו לנו את התקווה שאכן, קרוב בוא הגאולה לכל אחינו באשר הם.
כוחה של תפילה

"והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל וכאשר יניח ידו וגבר עמלק" (שמות יז:יא)

שואל רש"י: וכי ידיו של משה נוצחות היו המלחמה? והמפרשים מסבירים: כאשר הרים משה ידו בתפילה, בני ישראל גברו; אך כאשר הניח ידו וחדל מלהתפלל, ספגו בני ישראל תבוסה. עמלק מזוהה עם השטן. כאשר התפילה לצדנו, יכולים אנו לנצח אפילו את השטן.

אשה אחת בארצות הברית צריכה הייתה לעבור ניתוח קשה, אך נאמר לה שהניתוח יוכל להידחות עד אחרי נסיעתה לארץ ישראל. כשהגיעה ארצה הלכה האשה לקבר דוד המלך בהר ציון, שם התפללה לרפואתה השלמה. כאשר שבה לביתה הלכה לבית הכנסת, ושם התפללה שוב לקב"ה. אחרי הניתוח מצבה היה קריטי, ובמשך ימים מספר ריחפה בין החיים והמוות. היא הייתה בתרדמה, אך מוחה היה ער, והתפלל.

במצב זה היא ראתה את השטן נכנס לחדר, ושמעה אותו מתלונן: "רע מאוד, רע מאוד, אינני יכול לעשות כאן שום דבר! אינני יכול להיכנס!" משחלף המשבר היא החלה להרגיש טוב יותר, וכוחותיה שבו אליה בהדרגה עד שהבריאה לחלוטין. ואז שוב חזרה לבית הכנסת להתפלל - אלא שהפעם הייתה זו תפילת הודיה.
חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972