פרשת וארא
"וידבר אלהים אל משה ויאמר אליו אני ה', וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה' לא נודעתי להם" (שמות ו:ב-ג)
 

? מי אתה

בהתייחסו למלים "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב" אומר רש"י, גדול הפרשנים: "וארא - אל האבות". וכי אין זה מובן מאליו? אלא שרש"י רוצה להדגיש שיצחק היה לא רק בנו של אברהם, אלא גם אב בפני עצמו, ויעקב היה לא רק בנו של יצחק ונכדו של אברהם, אלא גם הוא היה אב בפני עצמו. כל אחד מהשלושה עומד בזכות עצמו.

לפעמים, כאשר אנו שואלים בן של אדם מפורסם לשמו, הוא עשוי לענות: "אני פלוני בן פלוני". ואולם לא האב הוא שמעניין אותנו; אנו רוצים לדעת - מי אתה? מה מעשיך הטובים? מה הן מעלותיך וסגולותיך?

יש אנשים המספרים בגאווה רבה על אביהם או סבם שהיו תלמידי חכמים, שהלכו לבית הכנסת מדי יום, שהרבו במעשי צדקה וחסד. אבל איפה הם? האם גם להם יש מעלות דומות? האם ילדיהם יוכלו להתגאות בהם, כפי שהם מתגאים באבותיהם? לאנשים כאלה עלינו לומר: "מי ומה אתה? מה הן סגולותיך?"חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972