חודשי השנה / שבט / תאריכי החודש, שבטו, ומזלו

תאריכי החודש, שבטו, ומזלו
 

תאריכי חודש שבט

א' שבט – התחיל משה לבאר את ספר דברים ולכן אמרו חז"ל שא' בשבט דומה ליום מתן-תורה.

ה' בשבט – נפלו הל"ה מאנשי ההגנה בדרך לגוש עציון.

נפטר האדמו"ר יהודה לייב מגור בעל שפת אמת בשנת תרס"ח.

ז' בשבט – נוסד הקיבוץ הדתי, איגוד הקבוצות של הפוהמ"ז בשנת תרצ"ה.

י' בשבט – נפטר הרב המקובל רבי שלום שרעבי מתימן בשנת תקמ"ב.

נוסדה תנועת ביל'ו שדגלה בסיסמא "בית יעקב לכו ונלכה" בשנת תרמ"ב.

ט"ו בשבט – ראש השנה לאילנות.

ט"ו בשבט – נפתחה הכנסת הראשונה בשנת תש"ט.

ט"ו בשבט – נוסדה קבוצת עין הנציב בעמק בית שאן בשנת תש"ו.

כ' בשבט תש"ט – הועלו לגרדום במצרים ארבעה יהודים שנחשדו בריגול.

כ"ט בשבט – נפטר ר' מנחם מקוצק, מגדולי החסידות בשנת תרי"ט.

כ"ב בשבט – נוסד המושב ניר עציון, לזכר כפר עציון שבהרי חברון בשנת תש"י.

כ"ה בשבט – נפטר ר' ישראל ליפקין סלנטר מחולל תנועת המוסר בשנת תרמ"ג.

כ"ו בשבט – תענית ציבור בקהילות ספרד לזכר קדושי האינקויזציה.

כ"ט בשבט – הוקם הגיטו הראשון בפולין (לודז') בשנת ת"ש.

ל' בשבט – נפטרה הנרייטה סולד, אם עליית הנוער בשנת תש"ה.שבט החודש

שבטו של החודש הוא "אשר" כפי שכתוב בילקוט שמעוני (שמות תי"ח), "דגל דן בצפון, אשר ונפתלי עמו כנגדן משמשים עם החמה בצפון, גדי, דלי דגים". ואשר אף נולד לפי המסורת בד' בשבט ולמה אשר? מפני שהוא עסק במצוות יישוב א"י, טיפל בעיבוד אדמתה, והשקה אותה במסירות נפש.
המים הם ברכת הארץ ומהם שמנה ודשנה של הארץ, ומבחינה זאת הצטיינה נחלתו של אשר הודות לטיפולו והתמסרותו כפי שזה מודגש בברכתו של יעקב "מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך" (בראשית מט, כ). ובברכתו של משה "ולאשר אמר ברוך מבנים אשר יהי רצוי אחיו וטבל בשמן רגלו" (דברים לג, כד). ובמפה של דגל אשר היה מצויר עץ זית.


מזל החודש
בציורי המזלות היו מציירים את חודש שבט בדלי מפני שמזלו של החודש הוא הדלי המסמל את שפע המים כפי שנאמר "יזל מים מדליו" ובחודש זה היו ממלאים את בורות המים בדליים ואף הולכים עם דליים להשקות את העצים והנטעים שישקום במים חדשים שטובים להם. הדלי כסמל המים קיבל גם משמעות הלכתית. לפי ההלכה "המוסר את הבור לשני, כיוון שמסר לו דליו הרי זה כאומר לו לך חזק וקנה" (רמב"ם הלכות מכירה א, ט).

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972