על החודש
החודש האחד עשר למניין החודשים. שמו באכדית ובעברית שבט – מקל – מטה. שבטו – אשר. מזלו דלי. ראש חודש חל בימים ב, ג, ד, ה, ז. צירופו השמי ה'י'ו'ה' והוא יוצא בר"ת מן הפסוק – "המר ימירנו והיה הוא". האות שלו – צדי (צדיק).
 

חודש המים והאילנות

חודש שבט נחשב בעיקרו, כחודש המים, מפני שבו יוצאים רוב גשמי השנה ומפני שבאותו חודש מתחילים העצים לשתות את המים החדשים והעולם מתחדש, מתחמם מקור החורף, מתדשן מתברך ומתקשט בעצים פירות ופרחים. המים החדשים של שבט הם סמל ההתחדשות והטיהור והם מבליטים את ברכת העולם, ברכת שמים מעל וברכת תהום רובצת תחת. שני סוגי מים הם בעולם, מים עליונים שמעל לרקיע ומים תחתונים אשר מתחת לרקיע ואלוקים הפריד ביניהם, כמו שכתוב "ויעש אלוקים את הרקיע ויבדל בין המים..." מעשה זה רמוז במלה מים, המורכבת משתי "ממין" שהם סמל של מים כשהיוד המזכירה את שמו של הקב"ה מבדילה ביניהם.
ולשני סוגי המים ישנם מקורות שונים. המים העליונים – מקורם בעבים ובעננים המרחפים על פני שמים ולמים התחתונים – ישנם מקורות בעמקי האדמה – בתהומות סגורים, ומכאן גם שני סוגי ממ"ים שהוא אות המים, מ"ם פתוחה, שבה פתח פתוח כלפי מטה, המסמלת את המים העליונים היורדים לאדמה ומ"ם סגורה – שהם המים הסגורים שבתוך האדמה.
ההפרדה בין מים עליונים ומים תחתונים היא ברורה וגלויה. אנו רואים במו עינינו מים הבאים מן השמים ואנו רואים במו עינינו מים תחתונים הנמצאים בעומק האדמה, כשחופרים בורות ובארות מוצאים בהם מים רבים.
"בשנת שש מאות שנה לחיי נח, בחודש השני – בשבעה עשר יום לחודש בעצם היום הזה, נבקעו כל מעינות תהום רבה וארובות השמים נפתחו", ושני סוגי המים, העליונים והתחתונים – התערבבו ביחד והתפרצו על פני העולם והחריבו אותו כליל "וימח את כל אשר על פני האדמה" ואז נשבע אלוקים שלא להביא יותר מבול לעולם, ושני סוגי המים נשארים נפרדים ולא מתערבבים.


שם החודש שבט

השם שבט הוא עברי בתוכנו, הוא נזכר כבר במקרא, ויש לו משמעויות שונות. מטה, מקל, שוט לחביטה, זמורה, ענף מגזע העם, משבטי ישראל וממשפחה. המשמעות של חבטה בגלל אופי החודש שבו מתרבים השטפונות בארץ החובטים באדמה ובכל היקום. העולם נראה כמוכה בשבט, באף ובקצף, בשטף וסערות. שבט חובטים כמו סערות השמים. ויש מסבירים שבט מלשון ענף עץ, מפני שהחודש הזה נחשב כראש השנה לאילן ובו גם חג העצים ופירותיהם. א' בשבט, לדעת בית שמאי וט"ו בשבט לדעת בית הלל. ולמה הוא חודש העצים? יש אומרים מפני שבחודש זה מתחילים העצים לשתות את המים החדשים, ויש אומרים מפני שבחודש זה מתחילה האדמה להתחמם והשרף עולה בעצים. ורגליים לדבר, שבחודש זה היו הולכים עם זמורות ודליי מים לנטוע עצים, לקיים את המצווה "כי תבואו אל הארץ ונטעתם", מנהג שחודש גם בימינו, והיו קוראים לחודש בשם שבט, חטר-ענף, זמורה, חודש הזמורות, השבט, ומעלים תפילה כלפי שמים לחונן את ארצו "שבט נחלתו" בברכת שמים מעל, לדשנה ולהפרותה.
ודרשנים היו קושרים את השם שבט עם המבול שהיה בימי נח ועלה הזית שהביאה היונה לנח – בחודש זה – כסימן ש"כלו המים מעל הארץ" (בראשית ה. יא), ועלה הזית הזה היה לפי מסורת חז"ל נצר רך שנקרא בשם שבטוט. על השאלה מהיכן הביאה היונה את עלה הזית? אומר ר' אבא בר כהנא משבטוטין שבא"י הביאה (מדר"ר ויקרא לא), וזה היה לפי המסורת בחודש שבט.צירוף החודש
הצירוף השמי של החודש הוא: ה.י.ו.ה. חודש שבט שהוא ראש השנה לאילנות נחשב כסימן לגאולה בהתאם למאמר חז"ל על הפסוק: "ואתם הרי ישראל ענפיכם תתנו ופריכם תשאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא". ור"ה לאילן גם רומז ל"צא", לצאת מן הגולה – ממ"ט שערי טומאה בדרך של תשובה, והסימן רמוז בסדר האותיות שאנשי ח"ן מפרשים שה"הא" של מידת הדין תיהפך ל"יוד" של חסד – ול"ו של רחמים בדרך ה"הא" הסופית הפתוחה לתשובה והפסוק הרומז על כך הוא – "המר ימירנו והיה הוא ותמורתו יהיה קודש". כשמחליפים ה"הא" של מידת הדין ב"הא" של תשובה נהפכות הזדונות לזכויות, "הוא ותמורתו יהיה קודש" – בזכות החסד והרחמים של ה' שהוא פותח יד לתשובה (ביוד של ה"הא") והרמז מתבלט כמו כן בתיבת י.ה-ו.ה ששניהם רומזים על חסדי ה' השופט צדק שה"למד" מסמלת מלך.
האות של החודש שבט הוא הצד"י שהיא האות של הגאולה העתידית, כפי שדורשים אנשי ח"ן על הפסוק: "מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק" שד' אותיות הסופיות מ.נ.צ.פ.ך. – שהן אותיות הגאולה כאותיות סופיות – מ.כ.נ.פ. (שמספרן ק"ץ), שירתן כבר נתגלתה בעולם – והצבי שהוא סמל ישראל מצפה לצדיק לגאולתו הסופית. (ראה ספרי על האותיות וסודותיהן פרק אותיות הגאולה). לכאורה צריכה להיות ה"פא" הבאה אחרי העין לאות החודש. ולמה הרחיקו את ה"פא" מהגאולה הסופית של חודש הגאולה? מפני שה"פא" הסופית רומזת על חבלי גאולה של משיח בן יוסף ומתבלטת במילה "פקד יפקד", והיא גם עלולה ליהפך ל"אף" שהיא מלאך חבלה, משום כך הוציאו אותה מתפילות רבות ומשמות השבטים ואף החודשים, והשאירו אותה בשם יוסף שהוא המשיח שעתיד ליהרג במאמצי הגאולה הקשורים לגאולה כפי שזה רמוז ב"הא" של מידת הדין שהוסיפו לשמו יהוסף. "עדות ביהוסף".


המים החדשים של חודש שבט הם סמל ההתחדשות 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972