חודשי השנה / כסלו / תאריכים בחודש כסלו

תאריכים בחודש כסלו
 


ד' כסליו – נפטר הגאון ר' יעקב משה חרל"פ בשנת תשי"ב.

ה' כסליו – נפטר ר' שמואל אליעזר איידלש (מהרש"א) – מגדולי הפוסקים ומפרש האגדה בשנת שצ"ב.

י"ג כסליו – יום פטירתו של רבינא, חתימת התלמוד הבבלי, לפי המסורת.

י"ז כסליו – במוצאי שבת אור לי"ז כסליו שנת תש"ח נתקבלה ההחלטה באו"ם להקים מדינה יהודית בא"י.

י"ח כסליו – נפטר הרב מרדכי אלישברג, מאבות הציונות הדתית בשנת תר"ן.י"ט כסליו – נפטר הרב דב בער, המגיד הגדול ממזריטש, בשנת תקל"ג, מגדולי החסדיות.

יום השיחרור של הרב בעל "התניא" – מייסד חסידות חב"ד בשנת תקנ"ט.

כ"ב כסליו – קבעה ממשלת ישראל את ירושלים כבירתה בשנת תש"י.

כ"ד כסליו – יום יסוד בית המקדש השני בימי שיבת ציון.

כ"ד כסליו תרע"ח – שיחרורה של ירושלים על ידי הצבא הבריטי ששם קץ לשלטון התורכי הרע בירושלים, מה שנחשב בזמנו כאתחלתא דגאולה.

כ"ה כסליו – חג חנוכת המקדש והמזבח בימי חשמונאים.

כ"ח כסליו – נפטר ר' חזקיהו מדיני מחבר שדה חמד.

כ"ח כסליו – נוסדה זיכרון יעקב בשנת תרמ"ט. 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972