חודשי השנה / טבת / תאריכים בחודש טבת

תאריכים בחודש טבת
 א' טבת – יכניה מלך יהודה הולך לגולה.
נוסדה ראש פינה בשנת תרמ"ג.

ח' טבת – תורגמה התורה ליוונית בתרגום השבעים ולפי חז"ל נזדעזעה א"י באותו היום ת"ק פרסה על ת"ק פרסה.

ח' – יום צום שצרתו בלתי ידועה רמז על הצרות שנשכחו ולא נרשמו.

ט' טבת – יום פטירת עזרא ונחמיה.

י' טבת – יום פטירת מלאכי אחרון נביאי המקרא.
יום השואה והקדיש הכללי.

י"ג טבת – נוסד כפר הרא"ה מושב עובדים בעמק חפר בשנת תרצ"ד.

י"ג טבת – נוסד הצופה עתון התנועה העולמית של המזרחי בשנת תרצ"ח.

י"ט טבת – נוסדה הקרן הקיימת לישראל בשנת תרס"ב.

כ' טבת – נפטר רבינו משה בן מימון (הרמב"ם) בשנת תקס"ה.

כ"ג טבת – גירוש יהודי פרטוגל בשנת רמ"ז.

כ"ד טבת – נפטר ר' שניאור זלמן מלאדי בעל "התניא" – מייסד חסידות חב"ד בשנת תקע"ג.

כ"ז טבת – נפטר הרב ש.ר. הירש בשנת תרמ"ט.

צרוף החודש

צירופו של החודש: הוא ה.י.ה.ו ההא רומזת על מידת הדין של החודש. היוד, ביוד החודש, תיהפך הודות להא של תשובה לוו של רחמים, שה' ישוב ברחמיו לציון ויקבץ בתוכה את נדחי ישראל מארבע כנפות הארץ.
והפסוק שלו "גדלו לד' אתי ונרוממה שמו יחדיו", הוא שיר שבח לה' לכשישוב הוא ועמו לעיר שאיווה למושב לו בהדגשת "אתי-יחדיו", שניהם ביחד, ה' ועמו.
האות של החודש: היא "עין" שהיא האות המרימה את שתי היודין שבתוכה, היו"ד של ה', והיו"ד של ישראל שיזכו לראות עין בעין בשוב ה' ציון. שתמיד עיני ה' אלוקיך בה, לעמו, ועיני כל ישראל אליו.
דורשי רשומות אומרים שהאות עין נושאת בתוכה שתי יודין של הקב"ה ושל ישראל, אלא שהיוד הימנית של הקב"ה נכתבת כו'ו ארוכה, והיוד השנייה של ישראל כיוד, לרמוז שהקב"ה מסתכל בישראל ברחמים, שהאות וו מסמלת רחמים וכפי שנאמר "עין ה' אל יראיו למיחלים לחסדו" והיו עיני ולבי שם כל הימים העין והלב ביחד. העין של "ע' פנים לתורה" והלב של "לב מידות" שהאגדה המושכת את הלב נידרשת להן.


חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972