מעשה הדגים

הממונה קיבל את מעשה הדגים ונתן לו כיוון והסבר משלו.
כשאדם הראשון נכנס לימה של יפו, נעשה רעש בים, וכל דגי הים נאספו סביבו, מפני שהדגים מכירים באדם את מלכם שבעולם התחתון, כמו שאלקים ברך את האדם: "ויברך אותם אלקים ויאמר להם אלקים: פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הרומשת על הארץ". (בראשית א' כ"ח). האדם נעשה למלך ולמושל על כל בריות העולם, אולם את מלכותו על הבריות העביר אדם לאחרים, וקבע מלכים. כמו כן, קבע את השור למלך הבהמות, את האריה למלך החיות ואת הנשר למלך העופות. אולם לדגים לא קבע שום מלך, ונעשו כולם שוים בתוך הים ואין מושל ואין שר.
לכן הדגים מתרכזים מסביב לאדם כמסביב למלך.
 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972