ספורי ארץ ישראל - ב'
עיירותיו של רבי טרפון

כשאנשי חו"ל היו נפגשים עם הממונה, נהגו לשאול על מקומות מעניינים בארץ בהם הוא ממליץ לבקר, הממונה היה ממליץ להם לבקר ב"עיירותיו של רבי טרפון". בדרך כלל היו האורחים רושמים את השם בפנקסם ללא הערות, אך אם היה מדובר באורח המכיר את הארץ, הרי הוא היה תמה:
"עיירות של רבי טרפון ? היכן הן העיירות האלה ? " ותשובתו של הממונה היתה שעיירות אלו פזורות בכל רחבי הארץ אפילו ברחבי תל-אביב, ותשובה זו היתה מפליאה עוד יותר, בתחילה גם מדריכי התיירים התפלאו על תשובתו של הממונה, אולם לאחר שהממונה לקח אותם בעצמו והראה להן את אותן העיירות, שיבצו אותן בתכנית הסיורים.
והעיירות- היכן הם ?
אמרו עליו על רבי טרפון, מחכמי המשנה המפורסמים, שעשיר גדול היה ולא היה נותן מתנות רבות לעניים כפי יכולתו. פעם אחת אמר לו רבי עקיבא: רצונך, אקח לך עיר אחת או שתיים, אמר לו: הן. הלך רבי טרפון והביא לו ארבעה אלפי דינרי זהב, הלך רבי עקיבא וחילקם לעניים, לימים מצאו את רבי טרפון, אמר לו: היכן עיירות שלקחת ממני ? תפסו רבי עקיבא בידו והוליכו לבית המדרש, והביא תינוק ובידו ספר תהילים, והיה קורא והולך עד שהגיע לפסוק זה: "פזר נתן לאביונים, צדקתו עומדת לעד" ( תהילים) שיבחו רבי טרפון על המעשה, וכל מוסד צדקה או בית לימוד תורה נקרא מאז "עיירותיו של רבי טרפון...".


קישורים לדפים פנימיים


 
 
טופס תגובה
אם את\ה מעונין\ת בחומר נוסף, או בהרחבת מידע על הנושא, כתוב אלינו במכתב המצו'ב.
:* כותרת התגובה
:* שם פרטי
:* שם משפחה
:טלפון
:דואר אלקטרוני

אימות תווי בדיקה*:
נא הקלד את התווים שאתה רואה בתמונה למעלה .
* לא משנה אות גדולה או קטנה
:תגובת הגולש

חזור

 
www.moreshet.co.il
להארות והערות
Email:
cohnga@mail.biu.ac.il :דואר אלקטרוני

פקס: 5662720-02-972