חיפוש : חיפוש מתקדם  

הדף היומי
מנהל/ת נושא: יוסף בן ארזה -דבר המנהל  
עבור ל:
הנך מגיב להודעת: ברכות ב - ציטוט יומי לדף היומי
מאת: יוסף בן ארזה (15:52) 03/08/2012
'ברכות לראש צדיק' [משלי י].
לכך מסכת ברכות היא ההתחלה מששה סדרים - שעיקר הכל 'דע את אלקי אביך' ואחר כך 'ועבדהו' [דהי"א כח]; שצריך לידע למי עובד, וזהו ענין הברכה לפני כל מעשה - לייחד כל מעשיו לה' כמו שנאמר 'בכל דרכיך דעהו' כמו שכתב הרמב"ם. וזהו על ידי הברכה, וכמו שאמרו השיעור בה 'קטן שיודע למי מברכין', מה שאין כן בשאר מצוות, אין השיעור שידע למי מניחין תפילין וכיוצא - מבואר שהברכה עיקרה הידיעה למי מברכין, שעל כך נוסדה.
וזהו התחלת הכניסה לתורה כמו שנאמר 'ראשית חכמה יראת ה''. ויראת שמים הוא על ידי 'שויתי ה' לנגדי תמיד' כמו שכתב בהג"ה דריש אורח חיים. והיינו ברכות שכולן מתחילות בלשון נוכח - שמיד בהתחלת הברכה צריך להיות השם יתברך נוכח עיניו, כאילו עומד עליו ומצוהו, והסיום בלשון נסתר - דמיד נעלם... (רבי צדוק הכהן מלובלין - צדקת הצדיק ב)

שם:
שם הנושא\כותרת:
צרף סמל:
ללא
תוכן:
קישורים מומלצים:
כתובת האתר תיאור הקישור
http://
http://
http://
אני מעוניין/ת לקבלת תגובות לדואר האלקטרוני שלי
E-mail: